Hamars ordfører Einar Busterud skal til Khan Younis 1. mai. Det er flott at vi endelig kan få besøke Hamars vennskapsby på Gazastripen. De har og er utsatt for en sterk blokade fra Israel som umuliggjør en god samfunnsutvikling. Etter gjentatte kriger med Israel, den siste i 2014, har Gaza og Khan Younis et stort gjenoppbyggingsbehov som vanskeliggjøres av den israelske blokaden.

Israel fører også streng kontroll med hvem som for lov å reise til og fra Gaza. Dette har gjort det svært vanskelig for oss å besøke vennskapsbyen vår. Khan Younis er i praksis isolert fra sine venner. Viktigere for dem er selvsagt at de også er avskåret fra handel med verden utenfor Gaza.

Khan Yuounis er en gammel handelsby og har vært avhengig av reisende, handel og kontakt med andre helt siden etableringen i 1387. Byens innbyggere samt den tilgrensende flyktningeleiren utgjør nå mer enn 300.000 personer, isolert og uten utviklingsmuligheter.

Da er det flott at Hamars ordfører prioriterer en slik reise og viser alle i Khan Younis at de ikke er glemt av sine venner. Vi håper han får mange nyttige kontakter som kan videreutvikles for å styrke båndene mellom våre to byer.

I Hamar vil Khan Younis og det palestinske folkets rettigheter stå sentralt under 1. mai-feiringen. Internasjonal solidaritet er en viktig del av dagen og vi oppfordrer alle om å bli med for å vise vår støtte til vår vennskapsby. Den israelske okkupasjonen av Palestina må opphøre, blokaden av Gazastripen må avsluttes og FNs resolusjoner må etterleves.

En kommunal boikott av varer produsert av okkupanten på okkupert område vil være et viktig signal om at vi ikke aksepterer Israels stadige brudd på folkeretten. Vi vil synliggjøre av at vi bryr oss om hvordan barn unge og voksne i Khan Younis stadig får en vanskeligere situasjon grunnet Israels aggressive politikk.

Hamars vennskapsforbindelse med Khan Younis bygger på et ønske om å vise solidaritet. Press på Israel gjennom en slik boikott, kan være med på å gi palestinerne en lettere hverdag.

God tur til Khan Younis, Einar, og hils fra oss alle, de er ikke glemt og vi vil fortsette vennskapsarbeidet.

leder for Vennskapsbyforeningen Hamar- Khan Younis

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00