Hvis vi gjør oss et tankeeksperiment, og tenker oss at jernbanen i Hamar i 150 år har gått langs alternativ øst med stasjon ved Vikingskipet, og at jernbanen nå skulle utvides til dobbelt spor. Hvem i Hamar ville da ha foreslått å legge den nye traseen inn i sentrum, langs strandsona og forbi Koigen? Med forbehold om noen seniorer i Arbeiderpartiet, tror ikke jeg en eneste en.

Jeg har full forståelse for dem som har vokst opp og levd hele sitt liv med toget i Strandgata. Jeg har forståelse for at de som hver dag har våknet med toget om morgenen, og sovnet med det om kvelden, har opparbeidet seg et kjærlighetsforhold til togene, og vil savne dem i sentrum.

Men hvor mange av de hamarsinger som ennå ikke er født, vil savne godstogene på Koigen? Hvor mange av dem som aldri vil oppleve togene i sentrum, vil drømme om å få dem dit?

Med forbehold om tippoldebarna til noen seniorer i Arbeiderpartiet, sannsynligvis ingen.

Av dagens hamarsinger er det ca. 25 prosent som er tilhengere av å ha toget i strandsona og langs Koigen. Men hvis vi teller opp alle hamarsinger i 150 år framover, vil ikke dagens tilhengere utgjøre en prosent en gang, ikke en promille en gang, de er nede på et ppm-nivå.

Jeg mener, det er et ganske sterkt signal når tre av fire levende hamarsinger i dag faktisk ønsker å flytte jernbanen bort fra der den går. Det er et så sterkt signal at verken Jernbaneverket eller lokalpolitikerne kan overse det.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00