Derfor er det viktig at vi som bor i dette området engasjerer oss i det som skjer i Ringsaker. Vi føler oss bynært til Hamar, men våre skattekroner går ikke til Hamar – de går til Ringsaker. Vi som bor her benytter oss også av mange tilbud som foregår i Hamar. Ønsker vi dette eller er det mulig å styrke satsingen i vårt nærområde på noen områder?

Utvider vi og tar med hele Furnes er vi et stort område med mange stemmer, og det er viktig at vi bryr oss. Furnes valgkrets utgjør 13 prosent av alle stemmer i Ringsaker. Dette er et område i sterk vekst og med mange muligheter. Vi har fått IKEA. Det er bra, men som innbyggere trenger vi noe mer.

To store områder for kommunen er oppvekst og omsorg. Hva kan så Ringsaker kommune tilby oss av dette i Furnes? Begynner vi med starten i «omsorgskjeden» er det barnehage det første vi møter og her mener jeg Furnes har er godt og variert tilbud med både kommunale og private aktører.

På skolesiden har vi gamle og litt nedslitte skoler. Stavsberg står for tur, og rom og funksjonsprogram for nye skole er vedtatt i kommunestyret. Da håper vi det blir bygging og ikke utsatt igjen etter valget. Trygge veier frem til skolen er derimot mangelfull både i tilknytning til Furnes ungdomsskole og Kylstad skole.

Omsorgsboliger i kommunal regi finnes det ikke mange av i Furnes. Derimot står det stor respekt av det Furnes omsorgsboliger i egen regi har klart å få til. Her er det 50 omsorgsleiligheter som furnesinger nyter godt av. Hva hadde vi fått av kommunen hvis dette ikke hadde eksistert?

Det finnes ingen hall for håndball før vi er i Brumunddal. I rom- og funksjonsprogram for nye Stavsberg skole er det kun tatt med liten flerbrukshall. Skulle ønske at vi kunne få utredet tallmateriell på hva det vil koste å utvide til stor flerbrukshall. Kanskje vi kunne bruke penger vi i dag sender til fylkeskommunen til hall i egen kommune?

Selv er jeg en relativt uerfaren politiker. Har forrige periode som varerepresentant for Ringsaklista og har deltatt i enkelte kommunestyremøter og noen møter i oppvekstkomiteen. Har gjennom dette sett viktigheten av å bry seg og sørge for debatter i forkant av vedtak som fattes. Skal vi fortsatt kunne bidra her er vi helt avhengig av din stemme og dine synspunkter.

Så bruk din stemme nå. Dette var ett hjertesukk fra en furnesing til andre furnesinger! Bruk stemmeretten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00