Her lager hun en «lapskaus» av å ha besøk av turister og hyttefolk i bygda og problemer det evt. kan medføre for henne som eier av en eiendom. Eventuelle negativ virkninger av turisme overføres og tillegges de som har valgt å investere store verdier i fritidseiendommer, noe som kommunen og innbyggerne ønsker skal skje. Viser her mellom annet til de omfattende utbyggingsplanene som foreligger og er vedtatt. Ordfører Hyllvang ønsker sågar at hytteeiere skal ta utflytting og bosette seg fast i Engerdal.

I artikkelen tar Ellen Fauske opp eksempler som: Det er hun som må plukke søppel om våren, folk lager bål klin oppi låveveggen, hyttefolk forviser henne bort når hun parkerer i fjellet, hun har hatt scooterkjøring på hustak, osv. Dette er drøye påstander som blir rettet mot hytteeiere.

Ellen Fauskes Signert-artikkel 20. april.

Selv har jeg hatt tilgang til egen hytte i Engerdal fra 1970. Jeg har følt meg velkommen hver gang jeg er der. Har god kontakt med lokalbefolkningen. Har bidratt med å opprettholde butikken, bensinstasjonen og andre servicetiltak som alle ønsker å videreføre. Uten hytte- og fritidseiendommene hadde det vært ca. 700 boligeiendommer i kommunen (opplysninger jeg har fått fra kommunen og beregning av eiendomsskatten). Det er til sammenligning om lag 1.300 fritidseiendommer i kommunen. Dette er et eksempel på hva hyttene betyr for lokalsamfunnet.

Jeg kjenner ikke igjen deler av den beskrivelsen Ellen Fauske lager i sin artikkel. Det samme tror jeg gjelder alle de ca. 1.300 hytteeierne i Engerdal. Jeg har fått mange reaksjoner fra hytteeierne de siste dagene som bekrefter det.

Som styreleder i Hytteeierforeningen i Østfjellet vil jeg påstå at jeg har god kontakt med hyttefolket.

I artikkelen er skribenten også innom alpinanlegget i Østfjellet. Jeg har registrert at hytteeierne, lokalbefolkningen, næringslivet i bygda og kommunen klart ønsker at det skal komme i drift igjen. Men det har ikke skjedd. Selv har jeg deltatt i 10 møter bare det siste året der vi har forsøkt å bidra til løsninger. Man det har strandet på bl.a. uklare grunneierforhold (hvem eier hva), høge økonomiske krav fra noen få aktører. Det største problemet har vært manglende vilje til samarbeid fra noen grunneiere. I stedet for å delta i et samarbeid med andre i bygda, sier mange nei til det og har meldt seg ut av samarbeidsløsninger. Dette er svært beklagelig.

Jeg og andre undres ellers over dobbeltrolla som sjefredaktør Carsten Bleness har i denne saken. Han deltar sammen med sin kone, Ellen Fauske, direkte i forhandlingsmøter i Engerdal om alpinbakken. I tillegg lar han Fauske som fast skribent i HA skrive debattinnlegg i avisa og angripe oss hytteeiere.

Hytteeierne og hytteierforeningen ønsker en positiv og god utvikling i Engerdal som vi har valgt som vår hytte- og fritidskommune. Vi stiller gjerne opp videre for å finne gode løsninger på de utfordringer som en ser for framtida. Jeg håper at Ellen Fauske også gjør det i stedet for å servere negative påstander og beskrivelser i avisa.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00