Er det slik i Ringsaker kommune at noen er mindre verdt enn andre?

At mens utbyggere og næringsutviklere berømmer kommunen for raske reaksjoner og hurtige svar, skal Tom Høisveen som har Downs syndrom og dermed et kommunalt hjelpebehov, ikke få svar på brev. Hans mor, Eva Høisveen, sendte et brev til kommunen 10. desember i fjor uten hittil ha fått en eneste reaksjon.

Der etterlyste hun sikkerhetstiltak i Toms nye leilighet før han kunne flytte inn. Leiligheten i Brumunddal sør sto klar 1. november, men de livsnødvendige sikkerhetstiltak for Tom var ikke på plass. Han trenger kontrollerende tiltak på natta for sin epilepsi som kan føre til livstruende situasjoner.

At Tom og hans mor ikke blir verdiget svar på henvendelse, er en ting. Langt verre er hva kommunalsjefen for helse og omsorg, Sverre Rudjord, gir uttrykk for i en reportasje i HA om saken. Han mener det er opp til Tom selv å flytte inn uten å ta i betraktning at dette kan være livsfarlig for Tom. « Han kan dø under et anfall om han ikke får øyeblikkelig hjelp,» har hans mor påpekt.

Kommunalsjefen er heller ikke villig til å svare HA om kommunen vil refundere månedsleien for den tid Tom ikke forsvarlig har kunnet bo i leiligheten. « Det er et forhold mellom Høisveen og utleier,» sier kommunalsjefen.

Er det slik vi vil ha det i Ringsaker kommune? I så fall er ikke håpet stort om å rykke framover i rekken når helse- og omsorgsnivå skal bedømmes. Her har Ringsaker kommune kommet sørgelig langt bak i statistikken av landets kommuner.

« Jeg regnet med at Ringsaker var en god kommune å bo i,» sier Eva Høisveen. Hun er en av AP`s veteraner i kommunepolitikken. Nå er hun lei seg for at denne saken har fått negative sideeffekter for Toms helsesituasjon. « Det som har skjedd den siste tiden er at Tom har fått psykiske problemer. Han kan ikke stole på folk,» sier hun.

At Ringsaker kommune er dårlig på informasjon og her har et forbedringspotensial,

har Ringsaker Pensjonistparti tidligere pekt på. Denne saken tyder ellers på at skal Ringsaker være en god kommune å bo i, må det skje noe med holdninger innen helse- og omsorg. Det er de mange saker som er avdekket den siste tiden det beste bevis på.

Ringsaker Pensjonistparti

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00