Over halvparten av enslige småbarnsforeldre i større Norske byer leier altså bolig. Andelen leiere har særlig økt blant enpersonhusholdninger, enslige forsørgere og økonomisk utsatte grupper.

Tallene viser en helt annen situasjon for par (to inntekter) med små barn. Kun 15 prosent av disse leier bolig.

Til tross for at enkelte grupper havner utenfor boligmarkedet, ligger Norge på Europa-toppen i å eie bolig. I Norge er det opplest og vedtatt at en skal eie egen bolig. Det skyldes den rådende politikken der skattesystemet legger opp til at det er økonomisk smartest å eie egen bolig. I Norge får en fradrag for gjeldsrenter, formuesskatten blir lavere og gevinsten ved salg av bolig er skattefri.

Det finnes dessverre ikke tilsvarende ordninger for leietakere. Dette gjør at leietakere over lengre tid kan havne i en fattigdoms-felle. Det er å håpe at Hamar kommune kan bidra til å endre leiemarkedet til å bli mer profesjonelt, slik at det blir økonomisk gunstig å leie, på linje med det å eie. Det vil senke presset om å eie egen bolig. Det vil dessuten gavne arbeidsmarkedet, i det en blir mer fleksibel til å flytte fra landsdel til landsdel. Det burde være legitimt for folk å leie hele livet. Det betyr at Hamar kommune må komme på banen og bidra til å gi ordningen «lovlig gyldighet».

Ordfører Einar Busterud sier han vil bygge boliger for familier. Fint! Det må likevel nevnes at ordførerens formulering «boliger for familier» er nokså rund. De enslige håper naturligvis at ordføreren skal si klart og tydelig at han ivrer for å bygge boliger som prismessig inkluderer også dem.

Ordføreren må lande mange baller i dag. Det må nok bekymre ham at ikke alle passer til å bo i blokk i et trangt sentrum. Her bygges det for storkapital og nye arbeidsplasser. De fleste, særlig familier med barn, ønsker frihet, naturlighet og nærhet – de søker seg mot ytre bydeler i boligjakten, til mindre boenheter, rekkehus og grøntarealer, gjerne over bygrensen til Stange og Ringsaker.

Det er vanskelig å spare seg inn på et overopphetet boligmarked. En enslig person må ha relativt høy lønn og god egenkapital for å klare å spare seg inn i boligmarkedet. Skal du kjøpe en ny leilighet til 2 millioner kroner, hvis den finnes i Hamar, må du ha en egenkapital på 15 prosent, altså 300.000 kroner. Å spare så mye penger tar normalt flere år. I mellomtiden stiger boligprisene videre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00