Sykehusaksjonen «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland» oppfordret nylig til å «ta til fornuft» i sykehusdebatten. Når vi leser innlegget får vi en sterk følelse av at Sykehusaksjonen har mer fokus på de ansatte enn på pasientene. Det mener vi blir fullstendig feil.

Vi i «Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua» deler imidlertid Sykehusaksjonens skepsis til de kortsiktige planene innen omstilling somatikk. I nevnte omstilling foreslås en snarlig nedleggelse av Gjøvik sykehus som akuttsykehus lenge før en ny sykehusstruktur er på plass. Vi registrerer at også et tilnærmet samlet fagmiljø deler skepsisen. Folkebevegelsen mener det optimale vil være å drifte omtrent som i dag fram til en ny sykehusstruktur står ferdig. Da blir alt likt for alle den dagen man går over til ny struktur. Men vi innser også store økonomiske utfordringer de nærmeste årene.

Sykehusaksjonen i Oppland mener at vi som jobber for ett Hovedsykehus i Innlandet er manipulerende og ufornuftige. Vi synes Sykehusaksjonen burde være forsiktige med slike påstander. Sykehusaksjonen i Oppland skremmer med at hovedsykehusmodellen vil medføre nedleggelse av fire sykehus. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Det kommer faktisk mye som «erstatning». Den hovedsykehusmodellen Folkebevegelsen for ett komplett sykehus jobber for, inneholder følgende hovedpunkter:

Hovedsykehus ved Mjøsbrua med topp moderne utstyr og høy kompetanse. Mest mulig komplett ut fra våre forhold, med en samling av spesialiteter og vaktfunksjoner innenfor samme bygningskropp (inklusive et senter for hjerteinfarktbehandling i SI). Vi ønsker et jordnært, oversiktlig og godt sykehus, som ikke skal være større enn høyst nødvendig. Men vi er opptatt av at totalt sengeantallet i SI må være tilstrekkelig.

Et av sykehusene opprettholdes som et moderne sykehus for planlagt kirurgi. Dette sykehuset vil ha en viss akuttberedskap (anestesi/akuttmedisin) som også andre pasienter vil ha nytte av. Moderne legevakt med observasjonsmuligheter og ambulansetjeneste bør integreres, likeledes spesialistpoliklinikker og kommunale akuttsenger. Man kunne også vurdere enkelte begrensede akuttfunksjoner i dette «elektive» sykehuset, i hvert fall på dag og kveld. Dette kunne være muligheten for å operere vanlige bruddtyper som lårhalsbrudd.

I de gjenværende sykehusbygningene i alle mjøsbyene mener vi man bør vurdere å beholde de beste delene av bygningsmassen til moderne legevakter med observasjonsplasser, mulighet for enkel billeddiagnostikk som visse røntgen- og ultralydundersøkelser, ambulansetjeneste, spesialistpoliklinikk på dag og kveld, kanskje samlokalisering med kommunale akuttplasser osv. Disse medisinske sentrene i byene vil være døgnkontinuerlig telemedisinsk oppkoblet til spesialistene ved hovedsykehuset, og de vil kunne ta seg av en veldig stor del av hverdags-akuttmedisinen.

Nærheten til befolkningen opprettholdes. Med framtidig oppgraderte veier vil det være meget kort utrykningstid til Hovedsykehuset fra alle mjøsbyene for de som skulle trenge omsorg på høyere nivå. Gjenværende deler av bygningsmassen vil kanskje kunne bygges om til svært sentrumsnære studenthybler, leiligheter, kontorplasser. Eller hvorfor ikke sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter med mulighet for å dra nytte av umiddelbar akuttmedisinsk beredskap?

Vi bør få flere lokalmedisinske sentre (LMS) ute i distriktene. Otta og Fagernes har allerede, og flere steder bør være aktuelle for tilpassede LMS’er. Også her bør man vurdere samlokalisering av moderne legevakter, ambulansetjeneste, enkel røntgen/ultralyd på døgnbasis, etter hvert CT-mulighet, spesialistpoliklinikker på dag/kveld, telemedisinsk oppkobling mot hovedsykehuset, kommunale akuttplasser osv.

Vi registrerer med interesse at SI vil vurdere vaktfunksjon for en spesialist i akuttmedisin til de lokalmedisinske sentrene, og tror at kombinasjonen av allmennlege i vakt og en slik spesialist vil være meget fordelaktig for pasientene. Det vil være aktuelt å bygge ut disse sentrene med sengeplasser som avlaster hovedsykehuset, men LMS’ene skal aldri bli sykehus.

I en hovedsykehusmodell vil vi få forsterkede og utbygde prehospitale tjenester: flere akuttambulanser, og en ny luftambulansebase sentralt på innlandet. Det siste vil gjøre transporttiden kortere for svært mange av pasientene når det virkelig haster. Oppgraderte veier og ny luftambulanse vil føre til at transporttiden fra distriktene til sykehuset kun øker marginalt.

Vi registrerer også med stor interesse at SI nå har prøveordninger i Trysil og i Valdres for topp utstyrte enmannsbetjente «vurderingsambulanser». Kanskje noe slik kunne være aktuelt også i mer sentrale deler av innlandet som vi mener ikke har optimal ambulansedekning? I hvertfall på dag/kveld, når ambulanseaktiviteten er desidert høyest. Eksempler er Toten, Stange og Øyer/Tretten.

Vi mener også det er fornuftig å beholde Tynset og Kongsvinger som små og tilpassede lokalsykehus. Dette ut fra både beredskapsmessige vurderinger, geografi og demografi.

«Hovedsykehusmodellen» består altså ikke bare av selve hovedsykehuset, som noen forsøker å gi inntrykk av. Vi tror en hovedsykehusmodell vil være mye mer bærekraftig og fornuftig, sammenliknet med dagens aldrende sykehusstruktur. Hovedsykehusmodellen vil spare mange pasienter for belastende transporter sykehusene i mellom, og den vil sørge for mer likeverdige helsetjenester. Vi fortjener et topp moderne sykehus- og prehospitalsystem på Innlandet.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.