Borgny Nygaard fra Pensjonistpartiet er en ivrig forkjemper for en god eldreomsorg i Hamar. Hun etterspør i et leserinnlegg i HA hva de ulike politiske partiene i Hamar mener om dagens eldreomsorg og hvilke tiltak vil sette i gang for å sikre våre eldre fortsatt god eldreomsorg i Hamar.

Hamar Arbeiderparti har eldreomsorgen som en våre hjertesaker også i denne perioden. Vi mener våre eldre fortjener en aktiv, trygg og verdig alderdom. Sammen med Pensjonistpartiet og flere, fattet vi gode vedtak i denne perioden og fikk startet byggingen av 42 nye sykehjems- og omsorgsplasser på Finsalhagen.

Det vi helt konkret ønsker å gjøre nå, er å utvide med seks nye plasser på Finsal og bygge et nytt dagsenter på Klukstuen. Til dette vil vi bruke av midler som ble satt på fond fra «eldremilliarden» i 2009. Eldre i Hamar skal få den hjelpen de trenger, når de trenger det. Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og da må vi være med å tilrettelegge.

Dette kan blant annet gjøres ved å tilby rehabilitering både hjemme og i nærmiljøet, enten gjennom frivilligheten eller som en kommunal tjeneste. Men de eldre skal også ha et godt tilbud den dagen de ikke lenger kan bo hjemme. Derfor mener vi at behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger må vurderes kontinuerlig og bygges etter behov. Og alle som bor på sykehjem må få tilbud om aktiviteter og vedlikehold av funksjonsnivå.

Viktig for oss er det også å være tydelige på at Arbeiderpartiet vil basere eldreomsorgen på fellesskapsløsninger. I Høyre-styrte Elverum har privatisering vært på tapetet dette året. Hvis kommunen sparer penger på det, så er det på bekostning av de hvite englene som jobber der sin pensjon og rettigheter og de eldres trygghet. Den fella skal vi ikke gå i!

Vi vil takke for utfordringen fra Borgny Nygaard og håper alle ordførerkandidatene svarer henne opp. Vi vil også takke for et godt samarbeid på dette området de siste fire årene. Det er godt å ha gode politiske venner og det er godt med felles hjertesaker. Det er slik man får gjennomslag for det man mener er riktig og viktig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00