Da Helse Sør-øst i 2010 påla Sykehuset Innlandet å utrede ny sykehusstruktur i Innlandet ble det inkludert et alternativ som skulle baseres på et hovedsykehus for begge fylker.

Lite ante Helse Sør-Øst at 200 år tidligere, i 1818-19, tilbød Staten de to amtene «et fælleds Sygehuus for de to Amter»!

Norge var lutfattig på denne tiden og nærmest konkurs. Ikke minst var helsevesenet lite utviklet, og lite hadde det å fare med mot epidemiene og folkesykdommene som herjet landet, og det var preget av primitive forhold og mangler. Amtmennene var klar over dette.

Våren 1818 meldte amtmann Weidemann i Christians amt (I dag Oppland fylke) til departementet (på den tiden var det Justis- og Politidepartementet) om forholdene. Han argumenterte med «Gavnligheden af at en fælles Sygehuus for Christians og Hedemarkens Amter blev indrættet paa Terningskandsens Huusbygninger.»

Departementet syntes dette var en utmerket ide, sikkert først og fremst på grunn av de små kostnadene, idet Terningskansen, opprettet i 1683, og satt istand under krigen 1807-1814, kunne benyttes som et felles sykehus for de to amtene.

Departementet, som øverste helsemyndighet i landet, nedsatte en «Commission» med mandat «at undersøge Leiligheden til Sygehuus på Tærningskandsen, og derefter affatte et detailleret Forslag til et almindeligt Sygehuus Oprættelse og Administration.»

Kommisjonsmedlemmer var begge amtmennene (Weidemann og Sommerfelt) og amtslegene (Lintrup og Raabe) i tillegg en militærkirurg fra Elverum, Christian Thorstensen. Sommerfelt var kommisjonens formann.

Noe av departementes argumentasjon for et sykehus for begge amt i Elverum ble utdypet i dette utnevnelsesbrevet :

«Elverum i Østerdalen har en beqvem Beliggenhed, da det er en Skovegn og ligger i Tracten for alle Varetransporter til Grundset Marked.» Og: «Tærningskandsens Huusbygninger..vil give tilstrækkelig stort Locale for de Veneriske og Radesyge fra begge Amter og tillige Bolig for en Læge».. Grundsetargumentet kan virke litt snurrig på vår generasjon, men Grundsetmarten var av stor betydning for veksten i Elverum på 1800-tallet.

Datidens formidable avstander og reisetid ble selvsagt nevnt ,og det ble vist en nokså optimistisk holdning til avstandsproblemene:

Interessant er det at departementet antok at reisetidene i Christians amt til og med ville bli kortere enn før, fordi pasienter fra Hadeland ville bli overført til «Aggeshuus Sygehuus i Opsloe». Her nærmer vi oss også dagens diskusjon om sykehusregioner.

Kommisjonen hadde sitt første møte paa «Gaarden Dahl i Vardahl Præstegjeld i Christians Amt» 23. januar 1819. Den var aktiv, og det ble som naturlig er, organisert besøk på Terningen skanse. Ved denne befaringen, benyttet komiteen seg av en bygningskyndig mann fra «Egnen». Han var klar i sin rådgivning, skansens bygninger var i så dårlig stand og så «forfaldne» at de var ubrukelige til sykehusformål.

Kommisjonen hadde sitt siste møte 24. november 1819. Amtmann Sommerfelt tok tilrådningen til etteretning og beklaget at «Han i Mangel af at have fundet et andet Staten tilhørende og for begge Oplands Amter beqvemt Sted».

«Af denne Erklæring fra Amtmand Sommerfelts Side, Følgen blive, at denne Commission nu vorder sluttet».

Og slik ble det.

Ettersom tidene forandret seg, er sykehusstrukturen i Hedmark og Oppland blitt avlegs og uhensiktsmessig, og det går nå mot et hovedsykehus. «Et fælles Sygehuus for Oplandene» ville man sagt for to hundre år siden. Det siste er kanskje bedre, fordi det er fellesskapet som understrekes og ligger innebygget i det urgamle landskapsnavnet, faktisk fra førkristen tid.

Og på denne måten handler denne lille og glemte historien om et forgjeves forsøk på å opprette et sykehus for «de tvende Amter». Med helt andre forutsetninger skulle man tro at 200 år burde være tilstrekkelig for å fatte en slik bestemmelse, men det kunne se lysere ut.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.