Han mente at om man ikke finner løsning på dette, vil det komme til å utløse store menneskeforflytninger. De siste månedene har vi erfart hva forskeren prøvde å advare oss mot. I flere tiår har vi hørt om kriger i Midt-Østen og Afrika. Vesten har i noen tilfeller grepet inn og forsøkt å bombe landene til fred og demokrati. Det har ikke vært løsningen, snarere en kilde til mer hat og uroligheter.

I dag er vi vitne til forferdelige grusomheter i Syria. Borgerkriger har drevet millioner av mennesker på flukt. Men i denne strømmen av mennesker på flukt finnes også mange velferdsflyktninger. Det utfordrer mottaksapparatet.

Hele asylordningen i Europa settes under press og Schengen-avtalen har kollapset. Land etter land har gitt opp registreringen og latt flyktningene passere. Asylsøkerne har klare ønsker om hvor de vil. De presser seg gjennom de fattige landene i sør og har land som Tyskland, Sverige og Norge som hovedmål. 

Det har vært bred politisk enighet om at vi må hjelpe de som kommer. Men asylstrømmen har en enorm kostnadsside som man ikke har snakket om. Nå antydes 85 milliarder de neste seks årene.

Pengene må en finne dekning for i statsbudsjettet. Derfor foreslås innstramminger med reduserte ytelser til asylsøkerne. Men også vi må være forberedt på kutt i planlagte investeringer, vedlikehold og velferdstjenester.

Regjeringen foreslår å hente inn 30,3 millioner fra barnehagedriften, noe Pensjonistpartiet reagerer kraftig på. I det store bildet er dette kanskje ingen stor sum. Men barnehagene er en viktig arena for læring og sosialisering. Ikke minst vil barnehagene være en viktig arena for mange av flyktningbarna. Derfor er vi i mot kutt som kan svekke innholdet i barnehagene.

Pensjonistpartiet ønsker en rettferdig asyl- og flyktningpolitikk. Det innebærer at grunnløse asylsøkere returneres så snart som mulig. TV-bilder viser unge, sterke menn på flukt; det antydes så mange som 70 prosent. Vi mener derfor at man også må vri mer av hjelpen over til nærområdene for å nå de minst ressurssterke.

Men det aller viktigste er at man gjør noe med årsaken til at folk flykter. Da må verdens ledere setter seg sammen. Det vil gi folk en mulighet til å skape seg trygge og gode liv i sine egne regioner. Det er nødvendig om ikke regningen vi overlater til våre barn- og barnebarn skal bli for tyngende.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00