Ifølge Skipnes bør utbygging skje i bilbaserte satellitter utenfor en ny «jernring». Han understreker et ønske om økt frekvens av kollektivtilbudet for at de utenfor den nye «jernringen» skal komme seg inn til sentrale strøk.

LES Olav Skipnes' innlegg her.

Har Skipnes sett på om man faktisk sparer matjord ved å bygge i disse områdene? Er det i henhold til det grønne skifte å tilrettelegge for nybygging der bil er hovedtransportkilden? Er det reelt å tro at kollektivtilbudet vil øke i disse områdene?

Det har aldri vært mangel på tomter i satellittene rundt Hamar, hvorfor skal veksten plutselig komme nå? Ifølge skolestatistikken har det de siste årene vært en redusering av antall elever på Lunden, Ingeberg og Lovisenberg, selv i en tid det har vært ledige tomter og boliger i disse områdene.

I dag er 50 prosent av elevene på Lunden skole avhengig av transport, 30 prosent av elevene på Ingeberg og Lovisenberg. På ungdomskolen, Ener, er tallet enda høyere. Er dette ønsket utvikling da vi vet 1/3 av CO2-utslippet stammer fra transport? Det kunne vært interessant å se CO2-fotavtrykket til en barnefamilie på Ingeberg vs en barnefamilie på Rollsløkken med tanke på transportbehovet gjennom ett år.

Hvis man ser på den nylig vedtatte kommuneplanen, som kan betraktes å være i Skipnes sin ånd med tanke på utvikling av satellitter, så er 332 dekar dyrket og 359 dekar dyrkbare arealer (totalt 691 dekar matjord, se kart) omregulert til boligformål i områder som er 4-11 km fra sentrum. Dette er arealer som i statistikk kan defineres som utenfor gang- og sykkelavstand til sentrum, samt med dårlig kollektivdekning (Ingeberg, Slemsrud/Wiik, Hjellum, Finsal). På Ingeberg alene er ca. 390 dekar matjord omdisponert til boligbygging. Sitter Skipnes med informasjon som sier at denne matjorden er dårligere enn i resten av Hamar, og derfor er gunstigere å bygge ned?

Områder som utvikles sentrumsnært har gjerne en utnyttelsesgrad på minimum 50 prosent og i noen tilfeller mye over 100 prosent på grunn av etterspørsel. I satellittområdene ligger ofte utnyttelsesgraden på 35 prosent. Betrakter Skipnes dette som god utnyttelse av omdisponert matjord?

Hvis man skal etablere en ny «jernring», burde jernringen med tanke på dagens fokus på Grønne Skifte samt på å få ned CO2-utslipp, definere hvilken radius man kan bygge innenfor, og ikke definere hvor langt fra sentrum man må bygge.

Objektivt sett.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00