Reiseliv er en stor og internasjonal næring. Den vokser raskt og i en verden med velstandsvekst vil den fortsette en rask veksttakt. Norge er et populært reisemål og opplever i år en rekordartet tilstrømming. Generell konkurransekraft, kostnadsnivå, tilgjengelighet og tilrettelegging er sentrale elementer for hvor godt Norge kan lykkes med å tildra seg reiselivsaktivitet.

Regjeringens politikk med satsing på samferdsel og konkurransekraft er viktig. Valutasvekkelsen som har fulgt i kjølvannet av oljeprissvekkelsen har vist hvor sentral den generelle konkurransekraften er og små tiltak som mulighet for gårdssalg av alkoholholdige produkter vil bedre mulighetene for å utvikle varierte attraksjoner og produkter. Alt dette hører med til en god og bærekraftig reiselivssatsing. Arbeiderpartiet er kun opptatt av markedsføringsmidler gjennom Innovasjon Norge, men utviklingen de siste årene med rekordtilstrømming av turister til Norge viser at reiselivet egen innsats og satsing på Norges konkurransekraft er mye viktigere for å skape vekst. Politikk skal skape rammene for en satsing, men det er aktørene/reiselivet selv som må skape resultatene.

En får lett inntrykk av at reiseliv i Norge er mye fjord og midnattsol og at det er det eneste folk vil ha. Men opplevelser og ferie er så mye mer. Hedmark har mye å by på. Som destinasjon er Trysilfjellet landets desidert største på vinterturisme og fylket er svært variert når det gjelder kulturlandskap, næringsliv og kulturarrangementer året gjennom.

Nå jobber regjeringen med en reiselivsmelding som skal legges fram for stortinget til høsten. Kom med innspill på hva som skal til for at vi skal kunne styrke mulighetene for å videreutvikle et sterkt og lønnsomt reiseliv i Hedmark.

Stortingsrep. Hedmark Høyre

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00