Første kommentar til det Thomas Cottis skriver i HA, dreier seg om det enkle tekniske faktum at hver kilowattime strøm som en eller annen forbruker, er det noen i strømforsyningen som må produsere. Videre er det også slik at mange elbiler til sammen bruker svært mye elektrisk strøm. Transportøkonomisk institutt har beregnet at full overgang til el-personbiler i Norge, vil kreve rundt 8 TWh, eller ca sju prosent av det norske strømforbruk i dag. Om lag en tredel av transportsektorens oljeforbruk går til personbilene. For Norge vil derfor full elektrifisering av transport kreve om lag 20 prosent av dagens strømforbruk.

Går vi litt sørover i Europa til de landene med et strømforbruk per innbygger på om lag en tredel av den norske, krever full elektrifisering av personbilene raskt en strømmengde på 20 prosent av dagens produksjon, og over 50 prosent av dagens strømproduksjon ved full elektrifisering. Elektrifisering av transport øker behovet for strøm meget kraftig.

Thomas Cottis vil løse problemet ved strømsparing. Så enkelt er det nok ikke. En elbil som går 10.000 kilometer og forbruker 0,2 kWh per km, bruker 2000 kWh, eller i området 10 prosent av en norsk families strømforbruk per år. Med to elbiler snakker vi da om behov for 20 prosent strømsparing.

En annen side er at fossilkraftverkene er verdens strømforsynings store klimaproblem. Det er to virkemidler som kan løse det. Det ene er strømsparing. Det andre er økt produksjon av fornybarstrøm. Cottis vil heller kjøre elbil på den strømmen som spares enn å la strømmen gå til å redusere behovet for fossilstrøm. Dermed er det bare mer fornybarkraft igjen til å redusere utslippene fra fossilkraftverkene. Med dagens tempo går det fryktelig seint. Det vil ta mange tiår før fossilkraftverkene er ute av strømforsyningen. Og med en full elektrifisering av transport vil det ta mange tiår til.

Elbilene betyr både sterkt økt behov for fossilkraft, og at behovet for fossilkraft opprettholdes svært mye lenger inn i framtiden. Det er først når all fossilstrøm er ute av den europeiske strømforsyningen vi også er en del av, at elbilene vil kunne bli nullutslippskjøretøy.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00