Også i år oppfordres privatpersoner og virksomheter til å skru av lyset i én time for å markere felles innsats mot klimaendringene. Men kan en time i mørke egentlig redde verden?

Earth Hour viser folks vilje til å stå sammen mot klimaendringene, og er et signal til myndighetene verden over om å ta dette på alvor. I 2015 deltok over én milliard mennesker, deriblant 1,6 millioner nordmenn. Kritikere kaller dette meningsløs symbolpolitikk – at bedrifter og politikere bruker den som «klimaalibi», og at den får oss til å tro at klimakrisen kan løses ved å kjede seg i mørket. Undersøkelser viser derimot at Earth Hour gir økt kunnskap. I fjor oppga hele 17 prosent at de var blitt mer engasjerte i klimasaken.

Hver av oss kan ikke løse klimautfordringene alene, men hvis alle tar noen enkle grep, er det et skritt i riktig retning. Her er noen tips:

Spis mer grønt! Mer frukt og grønt, mindre kjøtt. Vegetarisk mat trenger ikke å være kjedelig.

Kjør mindre bil! Planlegg bilturene bedre. Kjør sammen hvis mulig. Og kanskje kan du sykle eller kjøre kollektivt litt oftere?

Kjør klimavennlig! «Klimabilene» blir stadig bedre. Vanlige elbiler får nå en rekkevidde på 30 mil. Velg klimabil neste gang du bytter.

Bo mer klimasmart! Lavere innetemperatur, mer isolasjon og nye vinduer. Kutt oljefyring. Sjekk om sol, bioolje eller varmepumpe kan dekke ditt energibehov.

Mange «klimatiltak» er også en investering i helse. Ved å gå og sykle mer, blir formen bedre. Samtidig bidrar vi til mindre svevestøv lokalt. Dette er særlig viktig for barn og for de med luftveisproblemer. Et «grønnere» kosthold reduserer faren for flere alvorlige sykdommer – usunn mat er nå en større utfordring for folkehelsa enn røyking. Å velge klimavennlig gir dermed dobbelt gevinst.

I 2015 var Hedmark trolig landets beste Earth Hour-fylke. 21 av 22 kommuner deltok. Kommunene er sentrale i arbeidet for lavere klimagassutslipp – gjennom egen virksomhet, tilrettelegging for klimasmarte løsninger, og ved holdningsskapende arbeid. Nasjonale myndigheter har en viktig rolle med å bidra til at alle velger mer klimavennlig, gjennom støtteordninger, avgifter og lover.

Nei, å skru av lyset i én time redder ikke verden. Men det vi gjør resten av året kan gjøre det, og her må alle gjøre en innsats. Mer kunnskap og engasjement i befolkningen vil også øke presset på landets beslutningstakere.

Derfor bør du bli med på årets kampanje. Finn fram stearinlysene, kos deg i sofakroken, og tenk over hvordan du selv kan bli mer klimavennlig. Bruk også din stemmerett som kunde og velger, slik at bedriftsledere og politikere på alle plan følger opp Earth Hour med gode klimabeslutninger.

Happy Earth Hour!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00