Hedmarkingene og opplendingene er i hovedsak jordnære, forsiktige og sparsomme folkeslag! Vi trives ikke helt i store forhold. Følgelig en innlendingene noe ulik folket i minifylkene Østfold og Akershus og andre noe stormannsgale!

Noen udokumenterte påstander om at folk flest ønsker sentralisering og avstander er nærmest

grepet i løse luften med begjær av de som står på for nybyggingen v/Mjøsbrua.

Milliardærenes planer om utbygging m.m. diverse forretnings- og næringsbygg må kunne betraktes

som politiske for å få hovedsykehuset bygget. Planene til disse kan betraktes som direkte skadelig

for alt etablert eksisterende tiltak i regionen!

Det må være tillatt å mene at tankene om hovedsykehus må betraktes som sentralisering av syke-

hustjenestene i våre to store fylker med enorme avstander. For styrelederen, og tidligere SP-leder,

må vel saken være pinlig vanskelig - rent politisk. SPs hovedholdning er å beholde eksisterende en-

heter - uansett; jfr . motstanden mot det noe ufarlige med kommunesammenslutninger.

Argumentasjonen om manglende plass ved Hamar sykehus kan selvsagt løses ved kjøp av nabo-

eiendommer!

Anbefaling: Bruk heller våre - nå mer begrensede statsmidler - på opprusting av alle eksisterende

sykehus i våre to fylker med klare regler om spesialisering!

Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00