Nei, du trenger ikke kurses for å være et medmenneske. Røde Kors er helt enige med Simen Moe i dette, og oppfordrer alle til å være et medmenneske for den som sliter med ensomhet. Du trenger ikke kursbevis får å ringe på en annens dør eller invitere til en kopp kaffe. Du trenger ingen mastergrad for å spørre hvordan det går med naboen.

Men jeg tror vi må erkjenne at vi har blitt litt for dårlige til å gjøre nettopp det, både til å ringe på og å invitere inn.

Røde Kors ønsker å være en døråpner for den som kjenner ensomhet og ikke greier å åpne døra alene, og da er det viktig hvordan personen som vil gjøre en frivillig innsats kommer inn denne døra. Røde Kors er ofte den som etablerer kontakten mellom besøksvenn og den som mottar besøk, derfor er vi forpliktet til og ønsker å gi:

- de frivillige verktøy til å møte med mennesker i sårbare livssituasjoner, slik at de kan skape trygge relasjoner – i regi av Røde Kors og ellers.

- trygghet hos de som får besøk. De som får besøk kan stole på at de frivillige har gjennomgått førstehjelpskurs og har taushetsplikt.

- trygghet for de frivillige – det er viktig å ha grunnleggende kunnskap om førstehjelp og hvor man kan melde fra om ulike situasjoner som oppleves vanskelige å håndtere selv.

Dette vi kan gi gjennom kursing.

Røde Kors kan ikke kurse mennesker i medmenneskelighet eller hjertevarme, men når vi sender frivillige på besøk har vi et ansvar som organisasjon. Det er viktig at vi kjenner de frivillige og vet at de opptrer forsvarlig, ikke minst med tanke på at besøkene ofte foregår én til én med mennesker som kan være i sårbare livssituasjoner.

Det å møte ensomhet kan være tøft også for den som er frivillig besøksvenn. En kan komme opp i situasjoner hvor det kan være godt å kjenne at man har støtte fra Røde Kors eller ønsker å utveksle erfaringer med andre besøksvenner.

Røde Kors besøkstjeneste skal med andre ord fungere som en trygghet både for den som besøker og den som mottar besøk.

Røde Kors har tilrettelagte kurs for alle frivillige. Enten du er visitor i et fengsel, guide for en flyktning eller besøksvenn for en eldre eller ensom, har organisasjonen et ansvar både for den frivillige og den som mottar. Alt av kurs og kursmateriell i Røde Kors regi er gratis for den som gjør frivillig arbeid. Varigheten er overkommelig for de fleste, og det avlegges ingen eksamen der du stryker eller består som medmenneske.

Et besøksvennkurs gjennomføres på en kveld og kjøres mange ganger i løpet av et år på forskjellige steder i fylket. Simen Moe er hjertelig velkommen til et besøksvennkurs for å se hva det inneholder, men oppfordres selvsagt til å fortsette å ringe på naboens dør også uten kursing. I samfunnet vårt er det behov for medmenneskelighet, både i organisert og privat regi.

Røde Kors alene kan ikke løse det at stadig flere opplever ensomhet, men vi kan være en viktig døråpner for mennesker som trenger et nettverk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00