Foreningen har valgt ikke å flagge noe entydig standpunkt til de ulike traséalternativene. Vi har tatt for gitt at Riksantikvaren ville sikre at hensynet til kulturminner ble ivaretatt ved et så gjennomgripende prosjekt.

De vestre alternativene innebærer at Hamar fortsatt vil ha jernbane mellom bysentrum og Mjøsa Det har byen hatt i 120 år av sin 165-årige historie. Slik sett er ikke vestre alternativ noe dramatisk brudd med byens identitet og historie. Hvilken virkning høyhastighetsbane i strandsonen får på bylandskapet, tror vi avhenger av hvordan jernbaneanlegget utformes. Jernbaneverket kunne gjort en bedre jobb med å underbygge sitt anbefalte alternativ med gode prospekter og 3D-modeller.

Kulvert under Hamarbukta med oppfylling mellom gammel og ny trasé vil være svært gjennomgripende og bryte forbindelsen mellom den historiske bykjernen og Mjøsa. Særlig dersom det legges opp til høg utnyttelse av de innvunne arealene.

Det andre vestalternativet – bru over Hamarbukta – har hittil vært lite framme i debatten. Riksantikvaren avviser bruløsning ut ifra den antakelsen at jernbanebruer «er relativt store konstruksjoner med kraftige bærende konstruksjoner, under- og overbygging, støyskjermer og til sist strømmaster og kabler». Fortidsminneforeningen mener at Riksantikvaren avviser bruløsningen på et litt løst grunnlag. Det finnes mange vakre og luftige bruer i verden, bruer som smykker landskapet mer enn de skjemmer, tegnet av internasjonalt kjente arkitekter.

Når det gjelder selve planprosessen og hvordan hensynet til kulturminner er hensyntatt i plandokumentene, finner vi grunn til å undre oss. Riksantikvarens innsigelse mot tre av fire alternativer kom uventet og uten forvarsel ved uttalefristens utløp – faktisk på overtid. Særlig besynderlig er det når Riksantikvaren i sin begrunnelse stadig peker på at planen «ikke i tilstrekkelig grad belyser og illustrerer konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø».

Vi må spørre oss hvilken kommunikasjon det har vært mellom Jernbaneverket og sentral og regional kulturminnemyndighet i løpet av de nesten to årene som er gått siden planen ble varslet. Jernbaneverket har hele tiden visst at dobbeltsporet uansett trasévalg ville få dyptgående virkninger på kulturminner og kulturmiljøer.

På sin side burde Riksantikvaren ha skjønt at nytt dobbeltspor gjennom Hamar ville berøre kulturminner av nasjonal betydning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sine Retningslinjer for innsigelse i plansaker tydelig gjort det klart for overordnede myndigheter at interesser som kan gi grunnlag for innsigelse skal komme fram så tidlig som mulig i planprosessen, at det skal legges vekt på tidlig medvirkning i oppstarts- og planleggingsfasen, og at konflikter og planfaglige feil skal avklares før høring og offentlig ettersyn av planen. Mener Riksantikvaren disse retningslinjene er blitt fulgt under planprosessen?

Les også
NYHET Riksantikvaren om innsigelsen mot Vest.
Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.