Imidlertid innså Brøttum og Phil raskt at de ikke hadde hjemmel for innkreving de delene av avgiften som omhandler løypepreparering og vedlikehold av stier. I stedet har de gjort en avtale om at disse elementene skal være frivillige. Medlemmer av Sjusjøen Vel blir tilbudt et frivillig medlemskap i SOS til 450 kroner pr. fritidseiendom.

Til tross for dette har altså Ringsaker Almenning (RA) nylig sendt ut purring med trussel om inkasso til de som ikke har betalt avgiften for 2015/2016/2017, helt eller delvis.

Avgiften som RA krever inn består av elementene Løypepreparering, Tilskudd til sommeraktiviteter/Vedlikehold av stier og Vegvedlikehold.

Det er vel heller tvilsomt om RA har hjemmel for sin avgift.

De to første setter Friluftsloven og Allemannsretten en stopper for. Ordføreren i Ringsaker har også klart uttalt at det skal være gratis for alle å benytte seg av av stier og skiløyper i Ringsakfjellet. Opparbeidelse og vedlikehold av disse er et klart ansvar for grunneier.

Når det gjelder vegvedlikeholdet, kan RA delvis ha rett i at de kan få dekket inn utgifter til enkelt vedlikehold, med hjemmel i Vegloven. Men det er bare dersom de er med i et registrert Veglag sammen med rettmessige brukere av veien som adkomstvei til sin eiendom.

RA har så langt også nektet å gi brukerne/rettighetshavere eller noen andre innsyn i sitt hemmeligholdte regnskap.

RA har også påtvunget mange eiere av fritidseiendommer, nye festeavtaler som inneholder elementer om Tilskudd til sommeraktiviteter/Vedlikehold av stier, og preparering av skiløyper, og vedlikehold av adkomstveiene, uten at de har hjemmel for dette. Nærmere økonomisk svindel kommer du ikke. Mange hytteeiere har nektet å betale serviceavgiften slik den er fremstilt til nå, og disse blir stadig truet med inkasso og andre represalier fra RA.

Dersom flere er inne på tanken om å gjøre det samme ved å holde tilbake betaling av serviceavgiften, til lovligheten er nærmere avklart, er det viktig at man da også sender epost/brev til RA med informasjon om at kravet er bestridt.

RA har også brukt Vegloven §54 som hjemmel, men dette alene er ikke godt nok. Vegloven stiller strenge krav om at det da må etableres et veglag, der både grunneier og bruksberettigede er obligatoriske medlemmer. Sammen skal disse bestemme nivået på vegvedlikeholdet, bruksomfanget og fordeling av kostnadene.

Det er nå på høy tid at RA viser ydmykhet og kommer hytteeierne i Rømåsen og Natrudstilen i møte med dialog og forståelse, på samme måte som Brøttum og Phil gjør sammen med Sjusjøen vel. Det er vel ingen som er uvillig til å betale for vedlikehold av adkomstveien, det er heller måten RA turer frem på overfor sine beste kunder. Neraasen, dette er rett og slett elendig kundebehandling.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00