I en liten industri eller produksjonsbedrift med få ansatte merker du om noen er borte fra jobben. I tillegg til at det koster arbeidsgiver ca. 15.000 kroner per uke.

Det norske sykefraværet er en belastning for næringslivet, men også for velferdsstatens bærekraft.

Det er ikke populært å snakke om kutt i sykelønnen, men hvis ingen andre våger, får vi i Bedriftsforbundet gå foran. Som et forbund for små og mellomstore bedrifter ønsker vi å løfte debatten om hvordan vi på en mer effektiv måte kan redusere sykefraværet.

Det norske sykefraværet koster AS Norge cirka 37 milliarder hvert år. Og fraværet er dobbelt så høyt som i Sverige. Vi bruker mye mer penger på sykdom enn andre OECD-land. Er vi dobbelt så syke som svenskene?

Hvis Norge får sykefraværet ned på svensk nivå, kan vi spare mellom 15 og 18 milliarder kroner (tall fra NyAnalyse). Bedriftsforbundet tror vi må endre sykelønnsordningen, men møter stengt dør for debatt hos nesten alle de politiske partiene og de andre arbeidslivsorganisasjonene. Sykelønn er den rosa elefanten i rommet.

Vi mener det på høy tid at partene i IA-avtalen (Inkluderende Arbeidsliv) tar alvoret inn over seg. Ikke bare av hensyn til norsk næringsliv og de mindre bedriftene, men også for velferdsstatens fremtid.

Generasjonene etter oss bør også få nyte godt av det offentliges tilbud, slik vår generasjon har gjort. Regjeringens Perspektivmelding burde være en vekker: Fra 2030 vil Norge mangle inndekning på fem milliarder kroner i statsbudsjettet hvert år (!).

Vi trenger politikere som setter arbeidslinjen først – og lager ordninger hvor det virkelig vil lønne seg å gå på jobben.

Regionleder, Bedriftsforbundet Øst

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00