Allerede i 1843 skrev Charles Dickens den fantastiske fortellingen om Ebenezer Scrooge (A Christmas Carol). Selv om fortellingen har en konkret forankring er den universell og kunnskapen den formidler kan benyttes i nær sagt enhver sammenheng.

Fortiden innhenter de fleste av oss. Fremtidens muligheter skapes i nåtiden. Åndene som innhenter Scrooge får han til å endre sitt levesett. De onde gjerningene som på sikt fører til den sikre undergang kan erstattes med gode gjerninger for å redde fremtiden. Historien er lagt til en tid med bunnløs fattigdom og nød.

I 1986 skrev Willi Railo boken «Først til fremtiden». Innen idretten er det fordel å komme først i mål eller best når det gjelder. Idrettspsykologen har etter hvert fått en viktig rolle. Konkurranse hører hjemme i idretten, men om det virkelig blir en seier å komme først til fremtiden bokstavelig talt kan betviles. Konkurransen har spredt seg langt utenfor idretten på en slik måte at vi knapt kan håpe på en fremtid.

I 2017, nær 175 år etter at Dickens skrev den rørende historien som reddet liv og ga et lykkeligere liv for alle, ikke minst gjerrigknarken Ebenezer, er vi alle nødt til å endre levesettet for å overleve. Selv om fattigdommen fortsatt truer millioner av mennesker er rikdommen nåtidens trussel. Den bunnløse rikdommen som preger vårt tankesett og bidrar til stadig økt produksjon, kortere levetid på produktene og høyere forbruk. Vi er inne i en spiral som krever vekst i økonomien for å holde samfunnet i gang. Uten denne veksten trues vi av total kollaps. Men det er en trussel som er enda større; trusselen om fremtidig utryddelse. Den våger vi knapt nok å reflektere over. Systemendring er nødvendig. Vi kan ikke overleve med evig vekst.

Den vakre blå planeten vår er konstant og har derfor sine begrensninger i forhold til hva som kan høstes og forbrukes. Mennesket forbruker i dag mer enn planeten kan forsyne oss med og med vekst i forbruket vil denne forskjellen øke fra år til år. Stupet fra dagens forbruk ned til forsvarlig forbruk øker. Overgangen vil bli vanskeligere for hver dag som går og til slutt vil stupet være uovervinnelig. Da er det for sent. Symptomene på denne usunne levemåten viser seg blant annet gjennom klimaendringer, som fortsatt noen mennesker benekter eksistensen av. Om de er menneskeskapte eller ikke vil de gi store konsekvenser for livet på jorden. Det er vi nødt til å tilpasse oss om vi vil eller ikke.

Åndene hjalp Ebenezer til å endre seg før det var for sent. Kan alle vi andre bidra til endring før det er for sent og uten åndenes besøk? Railo fikk idrettsutøverne til å prestere når det gjaldt. For alle oss andre er det nå det gjelder. Ønsker vi en fremtid for våre etterkommere eller ønsker vi å tviholde på materielle goder, levekår, stadig høyere lønninger og et livsgrunnlag som går mot slutten?

Fremtiden kommer ikke av seg selv, vi må velge å ta vare på fremtiden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00