Kommunestyret har vedtatt at fire alternativer for jernbanens føring gjennom Hamar skal utredes videre: Korridor Vest (H1), Korridor Midt (H2) og Korridor Øst (H5), pluss et dødfødt alternativ med underjordisk stasjon under dagens stasjon og tunnel under hele byen fra Sandvika til Jessnes.

Det kan vi bare glemme. Sekkestasjon var ikke av interesse for kommunestyret, selv om dette er det eneste alternativet hvor dagens stasjon beholdes, samtidig som hele strandsonen nord for stasjonen frigis.

Ingen av de fire vedtatte alternativene er akseptable, og spørsmålet blir: Hvilket alternativ bli minst ødeleggende for byen? Det er kommunestyret som er planmyn-dighet, men de blir overstyrt av Jernbaneverket, som sitter på pengesekken, og de sitter tungt.

Jernbaneverket har egenrådig bestemt kriteriene for trasevalg gjennom byen, og fått dem velsignet i Samferdselsdepartementet. Dermed har Jernbaneverket ryggdekning.

Jernbaneverket vil holde hardt på Korridor Vest med jernbanen på bru eller fylling over Hamarbukta. Korridor Vest blir billigst, er enklest å gjennomføre og gir «mest transport for pengene». Jernbaneverket driter i om strandsonen i Hamar blir ytterligere belastet bare kostnadsanslaget på 100 milliarder holder. Det er en forutsetning.

Hvis Hamar kommune går inn for et annet og kostbarere alternativ, vil Jernbaneverket fremme innsigelse. Da kan det skje at bevilgningene blir overført til et annet Intercity-prosjekt, f.eks. Ringeriksbanen som er planklart.

Da er løpet kjørt, og løsningen kan bli dobbeltspor til Hamar stasjon i 2024 og enkelt-spor med møtestrekninger noenlunde etter dagens trase videre til Lillehammer – en gang etter 2030. I 2024 vil det bli halvtimes avganger/ankomster til/fra Oslo, og timesavganger/ankomster til/fra Lillehammer. Hamar stasjon vil således bli endestasjon for annethvert tog fra Oslo.

Passasjergrunnlaget mellom Hamar og Lillehammer er betydelig mindre enn mellom Hamar og Oslo, og enkeltspor mellom Hamar og Lillehammer vil dekke behovet i overskuelig framtid. Godstrafikk som skal nord for Dovre, kan gå på Rørosbanen, med avkjøringsspor ved Espern.

Denne løsningen kan vi leve med. Enkelte politikere hevder at vi må ha vyer for fremtiden og ta høyde for at antall reisende vil bli tredobbelt om noen år. Dette er vyer med skylapper; Innlandet ikke er i «rivende utvikling», og vi vil ikke få den veksten som er forutsetningen for Jernbaneverkets Intercity-satsing.

De viktigste spørsmålene i fremtiden vil handle om global oppvarming, klimaendringer, naturkatastrofer, matmangel og arbeidsledighet, ikke om å kjøre fort med tog.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00