Ovenstående begrep var mye debattert innad i Arbeiderbevegelsen på 1950-60 tallet. Oppbygging av landet og en storstilt strukturrasjonalisering preget Norge. Hvordan skulle så det endelige resultat av disse prosesser bli? De fremste politikere og økonomer innen Arbeiderpartiet som Trygve Bratteli og Erik Brofoss, så for seg en desentralisert sentralisering av Norge med sterke distrikter, spredt bosetting, og en god sentrumsstruktur fra grendenivå til de større regionsentra.

Nå drøftes det seriøst å dele landet inn i større regioner som Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sør og Østlandet, i alt 6-7 regioner. Samtidig ønsker et flertall lokalt og sentralt, å få stoppet den tvangssammenslutning av kommuner som regjeringen og dens støttepartier står for. Hvis nevnte regionreform lykkes samt en moderat og frivillig kommunereform, så vil dette skape det desentraliserte Norge som en så for seg for 50-60 år siden. Det vil demme opp for den svært sterke og uheldige sentralisering vi ser til Oslo-regionen, samtidig som at landets ressursgrunnlag kan utvikles optimalt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00