Den som er frisk, tenker sjelden på at situasjonen kan endre seg brått og uventet. Hvert år rammes mange mennesker i Norge av alvorlig, livstruende sykdom. De fleste blir før eller senere berørt av en sykdom som det ikke finnes noen effektiv behandling mot, men det sistnevnte er sjelden et tema i offentligheten.

Som regel er det selve behandlingen og medisineringen som står i fokus, og mange har et ønske om at behandlingen skal fortsette så lenge det finnes et håp om effekt.

Det rapporteres samtidig fra mange pasienter at behandlingen tar så mye oppmerksomhet at det blir lite tid til den vanskelige samtalen om hvordan den enkelte vil ha det på slutten av sitt liv. Av erfaring vet vi at dette er en samtale som mange vegrer seg mot, og den blir ofte utsatt til det er for sent.

I det øyeblikk noen får en alvorlig sykdom (f.eks. hjerneslag, kreft, demens), inntreffer en sårbar situasjon som gjør at det kan være vanskelig å ta opp situasjonen framover i tid. Ved Hospice Sangen har vi tenkt at det er et felles samfunnsansvar å fremme denne samtalen og løfte fram spørsmålet: Hva er viktig for deg hvis du blir alvorlig syk?

Hvis det aldri har vært snakket om dette, er familie og pårørende noen ganger henvist til å gjette. Som prest har jeg for eksempel ofte opplevd at ingen har drøftet eventuelle ønsker for begravelsen. Familie og venner kan også være usikre på om det er noen åndelige eller eksistensielle behov som det bør tas hensyn til i den siste fasen av livet. Det er fint å kunne snakke om dette mens vi er noenlunde friske og samtykkekompetente.

Ikke minst kan det gi trygghet å vite hvem som tar ansvar for meg hvis jeg ikke lenger er i stand til det. Hvem vil jeg ønske at skal snakke på vegne av meg da? Hva vil jeg helst slippe å oppleve?

Hvis jeg får demens, hva er det viktigste andre bør vite om meg? Hvordan vil jeg ha det hvis situasjonen forverrer seg, og det går mot slutten?

Når helsesituasjonen er god, kan slike spørsmål fortone seg abstrakte og teoretiske, men mange har erfart at det er bra for alle parter å gå inn i den vanskelige samtalen mens vi er klare i hodet og kan gi uttrykk for vår egen vilje.

Hvert år arrangeres det en internasjonal hospicedag, og Hospice Sangen på Hamar vil i den anledning invitere til en Åpen dag 24. oktober om kvelden. Vi ønsker å skape et rom hvor det er naturlig å snakke om alvorlig sykdom og hvordan vi vil ha det når det er vår tur til å forlate denne verden.

Selv om du har god helse i dag, er det viktig at dine nære kjenner dine ønsker hvis helsesituasjonen skulle endre seg.

Vi har som hospice utviklet en «starthjelp» til denne vanskelige samtalen som mange vegrer seg for å ta med sine nærmeste. Interesserte kan også få med seg denne starthjelpen hjem i form av et skjema med mulighet for å krysse av egne ønsker. Våre ansatte som representerer åtte forskjellige yrkesgrupper, holder en innledning til felles samtale.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00