På jordene rundt sykehjemmet beiter sauer og storfe, og i jorda strutter grønnsakene av vitaminer. Hvorfor blir da beboerne på institusjonen underernærte?

Ved sykehjem er det stor avstand mellom dagens rutiner og det som er god praksis, statlige retningslinjer og kunnskapen om hva mat betyr for folks livskvalitet og helse.

I dag anbefales det at nattfasten ikke overstiger 11 timer for eldre sykehjemsbeboere. I en norsk undersøkelse varte imidlertid nattfasten ofte i rundt 15 timer, for noen opp i 19 timer. For de som hadde nattfaste på mer enn 11 timer, var 36 prosent i middels eller høy fare for å utvikle underernæring. Hver femte beboer ble konstatert undervektig.

Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet krever at alle kommuner vedtar en egen mat- og måltidspolitikk både for sine hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem.

I Rådets brosjyre «Appetitt på livet» skriver de blant annet «Sykehjemkjøkkenene ønsker gjerne å tilby matretter som tar hensyn til lokale mattradisjoner, med lokale produkter, men opplever ofte begrensninger på grunn av rammeavtaler. Sykehjemmet på Stange, i potetfylket Hedmark, har kun tilgang til de billigste og minst smaksrike potetene.»

Les også HAs leder: Matservering på sparebluss

Stange sykehjem er ett av fem sykehjem som Forbrukerrådet besøkte for å høre om arbeidet med mat og måltider.

«Bakgrunnen var innføringen av et fjerde måltid (…). Beboerne ble roligere etter at ett av kaffemåltidene ble erstattet med et næringsrikt tilleggsmåltid. Nattfasten ble kuttet med én time, og færre var våkne og trengte ekstra mat. Også personalet opplevde at et fjerde måltid (…) gjorde at arbeidsdagen ble mer preget av ro og mer tid til sosiale aktiviteter med beboerne. Det fjerde måltidet er videreført på avdelingen som prøvde det ut, men ikke utvidet til de andre avdelingene eller det andre helsesenteret i kommunen», skriver Rådet.

Kjøkkenpersonalet er opptatt av å servere god mat til rett tid og med rett temperatur, ernæringsfysiologen er særlig opptatt av næringsinnholdet i maten, rådmannen tenker budsjett og regelverk og politikere vil ha fornøyde beboere og pårørende. Og lokale bedrifter vil gjerne være leverandør av råvarer. Slikt er utfordrende fordi hver enkelt fungerer etter egne interesser og logikker, og på et eller annet tidspunkt komme i konflikt med hverandre.

Les også: Mat er medisin

I forhandlinger og prioriteringer om knappe ressurser, egne kvalitetsstandarder eller politisk posisjon kan det være best å være «gratispassasjer» inntil et strategisk smutthull for en selv skulle dukke opp.

Alle instansene og interessene må forenes og dra i samme retning dersom matomsorg skal skje etter retningslinjene. Det forutsetter endringer i praksis og rutiner. Da må stereotypier og oppfatninger av både pleie og omsorgsarbeid, eldre, forhold mellom offentlige og private aktører, kunnskaps- og erfaringsbasert omsorg formes på nytt. Og ingen må falle for fristelsen å bli gratispassasjer.

Les også: Savner ferske grønnsaker

For at eldre skal få lyst til å spise, er det viktig at appetitten blir vekket. Da må forholdet mellom retningslinjer og ny praksis tematiseres som en utfordring i seg selv. Retningslinjer er basert på forskning og koblingen mellom tilgjengelighet av slike og at endringer av praksis blir tatt for gitt i både den offentlige og faglige debatten.

Nye matrutiner er komplekst. For å utvikle god praksis må det inn bevisst og konsentrert integrering av slik kunnskap i praksis: forskningsmetoder for komplekse intervensjoner i helsetjenesten.

Les også
DEBATT Matlaging er en viktig del av folks liv. Nærhet til mat og fagpersoner gir økt trivsel for de som bor på institusjon.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00