Enten det handler om togtraséer i Hamar eller andre ting, så er det heldigvis ikke Erik Kristiansens, Bane NORs, eller noens lodd å bestemme når debatter er over. Beslutningen forventes i midten av august.

Det nærmer seg en konklusjon og det er mer relevant enn noen gang å få saken belyst best mulig, og å debattere alternativer. Avgjørelsen fattes på departementsnivå. Det betyr at noen svært sentrale beslutningstagere ser på saken med nye øyne i disse dager. Det er dessuten valgår og dermed følger de kanskje ekstra godt med!

Hersketeknikk nummer en, to og tre er å tie ihjel ubehagelige debatter. BaneNOR har ved flere anledninger, under påskudd av at de ikke har tid, sluttet å svare på spørsmål fra folkeaksjonen Nå eller Aldri. Det er lite troverdig for en organisasjon som har dedikerte informasjonsmedarbeidere for hver enkelt Intercity strekning. Det er også lett å gjennomskue fra gjesteskribenter i lokalavisa og lobbygrupperinger som Dobbeltspor Snarest (nylig nedlagt). DS mente ikke noe om hvor togene skulle gå gjennom byen, bare at banen måtte bygges fort, og at BaneNOR visste best.

Det har vært veldig mye forsøk på tåkeprat i denne saken. Facebook har vært en demokratisk velsignelse og Folkeaksjonene har på felles Facebook side snart 6.000 følgere og enda flere underskrifter til støtte for en jernbanefri strandsone. De siste ukene har det det vært offentliggjort appeller fra samtlige politiske partier i Hedmark, bortsett fra AP og SP, med klar tale og støtte til østlig trasé og stasjon ved Vikingskipet. Da blir det litt spesielt å prøve seg med at debatten er over.

Til og med historiske avgjørelser som Alta-utbyggingen, E6’en som aldri kom til Strandgata og innbyggingen av Domkirkeruinene debatteres fortsatt. Så jernbanesaken er vel heller ikke ferdigsnakket i september. Men det kan hende at det blir glemt at Erik Kristiansen var en del av debatten. Han mente jo egentlig aldri noe om saken - bare om prosessen og debattens form og varighet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00