En interpellasjon fra Sylvi Listhaug (Frp) ble debattert i Stortinget, og helseminister Bent Høie (H) lovet interpellanten at han vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å sette ned en arbeidsgruppe som skal diskutere «hvordan vi bedre skal ta vare på disse pasientene».

Bismaken er at den samme Høie, sammen med statsminister Erna Solberg (H), allerede for to år siden inviterte og utfordret forskere, klinikere og representanter for pasientene om behovet for forskning på sykdommer som gir tap av celler i sentralnervesystemet. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS), multippel sklerose (MS) og demens hører til denne gruppen.

Etter «toppmøtet» har svært lite skjedd. ALS-syke kjemper fortsatt en kamp for å få adekvat hjelp i sine hjemkommuner, de får fortsatt ikke prøve ut nye medisiner og behandlingsregimer, og ved Sykehuset Innlandet (SI) bygger de ned det eneste behandlingstilbudet som kan hjelpe ALS-syke i alle faser av sykdomsforløpet.

SI, divisjon habilitering/rehabilitering, har redusert antall senger ved fysikalsk medisin og rehabilitering på Ottestad fra 22 til 15 senger. Fagmiljøet reduseres tilsvarende og de er fortsatt «i omstilling». Denne avdelingen er den eneste og mest komplette tverrfaglige enheten i SI/Helse Sør-Øst med bred erfaring med ALS-pasienter, over flere år.

Divisjonsdirektør habilitering/rehabilitering SI, Astrid Millum, bygger ned Ottestad, mens Ketil Kjenseth (V) fra Stortingets talerstol kastet Solås på Gjøvik inn i debatten. Solås har verken varmtvannsbasseng eller treningssaler egnet for ALS-pasienter - begge avgjørende for god behandling. Millum har «fredet» sin tidligere arbeidsplass, Solås, mens Kjenseth, med bosted Gjøvik, lenge har kjempet for at Solås ikke skal bli nedlagt.

Høie har vist seg ikke troverdig med sine løfter til ALS-pasienter, og i det politiske spillet om arbeidsplasser på Gjøvik, kaster Kjenseth og Millum ALS-syke under bussen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00