Ordene er viktige, men ikke viktigst. Det vi gjør teller mest.

Men ordene setter stemningen for hvordan flyktningkrisen oppfattes og hva som blir vedtatt.

Er det Norge som er mest truet eller er det flyktningene og land som har tatt imot millioner av flyktninger som sliter mest?

Bæres flyktningene på gullstol, eller har de opplevd og rømmer fra helvetet?

Er det å behandle mennesker humant uansett, naivt og godhetstyranni, eller er det et verdigrunnlag vi skal bygge landet vårt på?

Svarene på disse spørsmålene burde være enkle og må være bestemmende for hva vi gjør.

Da kreves internasjonale løsninger, men vår Regjeringen er handlingslammet. Ingen land tar ansvar for å løse behovene sammen. Det må til og Norge må prøve, selv om det er vanskelig.

Det kreves at vi finansierer nødhjelp i flyktningeleirene så folk ikke tvinges derfra av ren nød. Norge gjør mye, men kunne gjort mye mer. Alle dere som roper om å hjelpe dem der, burde danne folkeaksjon for nettopp det. SV har foreslått dette i Stortinget, men er stemt ned.

Det kreves at Norge ikke setter selve asylretten til side, slik regjeringen, Ap, Sp, KrF og V har gjort ved å endre loven slik at de som kun har utløpt turistvisum i Russland, ikke blir vurdert til å kunne ha behov for beskyttelse. Det handler ikke om Russland er et drømmesamfunn eller ikke. Det er heller ikke spørsmål om folk med oppholdstillatelse i Russland kan returneres. Det kan de, om de ikke har særlige anførsler om forfølgelse i Russland.

Poenget for norske myndigheter er om asylsøkere har reell tilgang til å få sin søknad om beskyttelse behandlet i Russland. Det har de i liten grad. Det viser all info fra Russland. Regjeringens og flertallets svar har vært å helt fjerne kravet om sikker tilgang til asylsaksbehandling i land man har oppholdt seg i, før avvisning av realitetsbehandling i Norge og retur til det landet.

Etter en uforsvarlig lovbehandling som ga instruks og lovendringer, krevde norsk lovverk - basert på internasjonale forpliktelser - at beskyttelsesbehovet da skulle bli vurdert i Norge og folk skulle ha rett på juridisk bistand og klageadgang som andre asylsøkere.

Det er denne rettssikkerheten SV krever at Storting og regjering står fast på. Der har de sviktet.

Regjeringen sier at ingen syrere er returnert fra Russland til Syria. Så langt har regjeringens dokumentering av dette vært en rapport fra Landinfo. Der beskrives bare det Landinfo kjenner til. Landinfo kjente heller ikke til 12 deportasjoner av syrere til Syria i 2014. Men skriver at dette er informasjon fra UNHCR. Så krigsflyktninger fra Syria og Jemen har innen sikkerhet mot å bli sendt tilbake dit. Det er livsfarlig og da bryter Norge folkeretten.

Det er sikkerhetsventilen som gir de som ikke har opphold i Russland og som risikerer å sendes tilbake til tortur og forfølgelse, som SV, folkerettsekspertene, FN og organisasjonene mener ikke må fjernes, slik Regjeringen og flertallet har gjort.

Ingen mener de med trygt opphold i Russland skal få asyl i Norge, så slutt å late som om det handler om det.

Det handler om det Torbjørn Berntsen sier: «det handler ikke om å være hard i klypa, men forstandig, medmenneskelig og humanistisk. Vi kan ikke bygge murer, piggtrådgjerder og sende folk i hytt og pine uten at de får anstendig behandling.»

Stortingsrepresentant SV

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00