Satt og så på Dagsnytt 18 mandag og fikk skikkelig hakeslepp. Kløyp meg i armen og gnei meg i øya for å sjekke at jeg virkelig var våken. Jo da, jeg var det.

Vår samferdselsminister svarte på kritikk fra SV om for lite midler i statsbudsjettet 2016 til utbygging av jernbane og for mye til vegprosjekter, med at byråkratene i Jernbaneverket hadde gitt uttrykk for at de ikke ønska mer penger for de hadde ingen prosjekter å putte dem i. Jøss og jøss. Hva er dette for svadaprat. Tre Intercity-prosjekter på Østlandet «sloss» om midler til for å bygge dobbeltspor.

Byggmester «Bob» Solvik Olsen må ha sovna i timen i møte med Jernbaneverket.

Om kun kort tid stopper videre bygging langs Mjøsa ved Kleverud, før Espa. Da er traseen fra Minnesund ferdig. Derfra snirkler toget seg videre på enkeltspor etter å ha fått skikkelig vind rundt seg langs mjøskanten.

Kleverud-tunnelen er ferdig regulert. Hvorfor bygges det ikke videre? Her hadde man flere år på seg (i hvert fall to siden regjeringsbyttet) til å innhente anbud og i gang sette prosjektet.

Som jeg har sagt tidligere … denne regjeringa prater mye og bygger lite. Nå fikk jeg jo bekrefta min påstand. Dessverre.

Det bores og planlegges nordover mot Sørli og over nyttår mot sommeren skal reguleringsplanen godkjennes. Prosjektleder fra Jernbaneverket her i distriktet håper på framskynda anleggsstart. Men det spørs jo det nå da Solvik Olsen har tolka byråkratene dit hen at nei – her trengs ikke penger.

Han får nok litt motbør i forhandlingene med samarbeidspartia.

Jeg tror ikke Trine godtar nedprioritering av jernbanebygging.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00