Nå vet vi at det stemte. Ikea har nådd en milepel som Ikeasjef Jens Listrup ikke trodde var mulig, men som vekker desto større oppmerksomhet.

Juryens begrunnelse var slik: «På tross av størrelsen presenterer det seg som oversiktlig og vennlig for den besøkende. For de mange som passerer Nydal på E6, framstår det svære anlegget med en visuell enkelthet som oppfattes raskt.»

Det går an å være enig i det meste av det som juryen uttrykker i denne begrunnelsen. Visst er det oversiktlig rundt kjempebygget. Visuell enkelhet er det også. Om ikke i bøtter og spann, så i bokser og esker. Den Ikeablå fasaden med de enorme gule bokstavene fortjener gjerne betegnelsen visuell enkelhet. Som en karakteristikk av den blå kjempen i Nydal er juryens ordvalg relevante. Men at et bygg som er en standardisert kasse og som det eksisterer et hundretall av ute i den store verden, fortjener Ringsakers byggeskikkpris, er etter min mening ganske sært – selv om bygget er synlig fra E6.

Det er fristende å referere fra Ringsakers omfattende veileder for Estetikk og Byggeskikk:

1.3 God byggeskikk er byggverk som er hensiktmessige, vakre og varige og spiller på lag med omgivelsene. God byggeskikk er omtanke for mennesker og miljø.

Vakre byggverk gir «mat til sjelen» eller opplevelser for øyet og tanken. En byggeoppgave kan løses på mange måter rent teknisk og funksjonelt. Noen løsninger gir oss rikere opplevelser og kan fylle oss med glede.

Plan- og bygningsloven. 1.6 Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Tak og fasader skal ha dempede farger.

Diskusjonen rundt denne prisutdelingen reiser et spørsmål. Er det en god løsning at ordfører og rådmann sitter i juryen? Med all respekt både for ordfører og rådmann, etter min mening er svaret nei. Etablering av Ikea her i kommunen var et kjempeprosjekt. Alle forstår at det fra kommunens ledelse har vært nedlagt et omfattende arbeid. Det har utvilsomt vært mange både formelle og uformelle møter før det endelige og positive svaret fra Ikea lå på bordet. Både ordfører og rådmann har vært sterkt involvert i hele denne prosessen. Ikea er blitt Ringsakers kjempebaby og ordfører og rådmann var velkvalifisert hjelpere da forløsningen skjedde. Med så nære relasjoner er det naturlig for disse to å gå inn for byggeskikkprisen til den blå kjempen.

Årets pris til Ikea sender også et signal om at muligheten til å nå opp til prisnivå et annet år, er størst når det dreier seg om bygg med avgjørende grad av kommunal medvirkning. Hvis så skjer, er det en uheldig utvikling.

Byggeskikk influerer stekt på våre fysiske omgivelser. Derfor er det viktig at det er debatt omkring temaet. Den debatten som har fulgt denne prisutdelingen kan vi ta med oss som bonus helt uavhengig av synet på tildelingen av årets byggeskikkpris.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00