Etter at Rådmannen har lagt fram sitt høringsforslag, ser vi ingen grunn til å forandre vårt standpunkt.

I utgangspunktet skulle det legges til grunn en helhetlig vurdering av dagens skolestruktur. Kvalitet og resultater skulle være to viktige faktorer i tillegg til betydningen for lokalsamfunnene og økonomi. Høringsforslaget fra Rådmannen konsentrerer seg i stor grad om økonomi. Dette mener vi er feil fokus da økonomi må framstilles i en mer helhetlig sammenheng.

Det er mange flotte tettsteder/bygder i Stange kommune. Stange har en beliggenhet i forhold til Oslo-området som gjør at kommunen er et attraktivt sted å flytte til,, særlig etter utbygging av infrastruktur som firefelts vei og ny jernbane er på plass. Stange har investert store summer i tomter og infrastruktur i både Åsbygda og Espa. Det er vi helt enig i at er gjort, og der har utbyggere akkurat kommet i gang med oppføring av nye hus.

Når dette har kommet i gang, kommer det forslag om å legge ned skolene. Dette mener vi blir totalt uforståelig. Hvor er helhetstenkningen i slike sammenhenger, og hvorfor lages det planer som uttrykker stort ønske om utbygging av tettstedene og bygdene våre?

Nå kommer det forslag om å ta vekk en av de viktigste grunnpilarene i lokalsamfunnene, nemlig skolene der. Det vitner om at hensynet til det som er enstemmig vedtatt i planer legges vekk. Nye innbyggere ønsker ikke å flytte til steder der skolene legges ned.

Det blir feil å legge fine planer hvis en ikke kan gjennomføre og etterfølge planene i praksis. Stange kommune må etter vår mening være mer aktive i markedsføring av de flotte områdene og miljøene vi har i Stange. Det er viktig etter at investeringer er gjort, for å få fart på utbyggingen. Vi ønsker at hele Stange skal leve!

Bygdelista i Stange

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00