Jeg ser av oppslag i HA 18. april om Vest-løsningen i kulvert og kan ikke se av illustrasjoner om drosjesentral, bussterminal og ikke minst parkeringsløsninger i byen for reisende er synliggjort.

Mange reisende er også avhengig av å bli kjørt til og fra i forbindelse med reiser. Hvis denne løsningen blir valgt er det vel nok av plass, men for meg er det meget betenkelig å bruke indrefileten i Hamar til dette bruk.

Den skisserte løsningen må jo bli en meget omfattende anleggsteknisk korridor, ikke minst at den i stor grad berører eksisterende trasè og jernbanestasjon. Så mitt spørsmål til Jernbaneverket er hvordan de har tenkt avvikling av togtrafikken i anleggsperioden. Det må jo i høy grad medføre buss for tog i lange tider og ikke minst håpløse forhold for de reisende for å komme til og fra med andre transportmidler.

Velges en midt- eller øst- korridor, vil en i stor grad unngå, da mesteparten av anleggsvirksomheten kan utføres uten å forstyrre eksisterende trasè.

Er ikke de to siste korridorene akseptable er jeg tilbøyelig til å støtte den ene av de intervjuende som sier at en kan stoppe 2 spors jernbane i Hamar. Jeg kommer nettopp fra en tur i Spania og mellom Malaga by og Fuengirola går jernbanen med 20 minutters intervall med en blanding av enkelt- og dobbelt-spor uten forsinkelser. Her er det også en blanding av stasjoner i dagen og under jorden som fungerer helt utmerket.

Dette kunne være en meget aktuell løsning mellom Hamar og Lillehammer der trafikkgrunnlaget og ikke danner grunnlag for så hyppige avganger som mellom Oslo og Hamar. Slik de økonomiske framtidsutsikter er må det være mye bedre å bruke midlene til å elektrifisere Rørosbanen slik at den er bedre i stand til å ta en stor del av godstrafikken nordover.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00