Jeg synes Thom O. Olsen hadde en god del gode poenger i sitt innlegg i Hamar Arbeiderblad nylig angående kommunikasjon i Innlandet. For oss som bor i Gjøvik-området er det et spennende alternativ med bru mellom Hamar og Gjøvik. Det ville, som Olsen sier, knytte disse to byene tettere sammen og bli et sterkt sentrum i Innlandet. En bruforbindelse her ville bety mye for utviklingen og samarbeidet i Innlandet både med hensyn til bo- og arbeidsmarkedet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00