Planen hadde det futuristiske navnet «Bridge-X» og skapte mye avisskriverier – en kort stund. Men så rant hele ideen ut i sanden, virker det som, som gode regionideer har lett for å gjøre rundt Mjøsa.

I dag er det kanskje viktigere enn noensinne å få til den øst-vest transportlinjen som næringslivsutvalget foreslo i sin plan. En direkte tog- og veg-forbindelse mellom Elverum og Raufoss og videre øst- og vestover. Det kunne skape et kraftsentrum i innlandet hvor 200.000 innbyggere kunne nå 100.000 arbeidsplasser innenfor tre kvarters reise. Men Mjøsregionen har alltid vært mer opptatt av at «de andre må ikke få fordeler» enn hva som er til beste for regionen. Og med «de andre» menes «Alle utenfor MIN kommune». Våre politikere har vel vist dette klart i sykehusdebatten.

Med en slik forbindelse ville sykehusdebatten løse seg selv, med sykehus på Nes, med bro mellom Hamar og Nes, og videre fra Nes til Gjøvik. Kanskje en limtrebro på Hamar-siden, og en Bridge-X på Gjøviksiden? Eller gjennomgående undervannsbro hele vegen?

En slik forbindelse vil skape et universitets og høyskolemiljø med 16.000 studenter i nærområdet vårt, fastslo utvalget som utarbeidet planen. Med en enda nærmere knytning mellom NTNU-miljøet på Gjøvik, som i dag har en ledende plass innen datasikkerhet, og VR- og bioteknologimiljøet på Hedemarken, for å nevne noen teknologimiljøer, vil dette utvilsomt kunne skape grobunn for mange fremtidsrettede arbeidsplasser.

Lurer du på hva Bridge-X er? Søk opp «Mjøsregionen Bridge-X» på youtube.com og ta en kikk!

Arbeidsgruppen som fremmet forslaget anslo ideen til å koste rundt 15 milliarder kroner, med andre ord mye mindre enn hva et nytt OL i Norge kan kreve. Med den store forskjellen at Bridge-X kan skape mange nye arbeidsplasser tilpasset det 21. århundre, og gjøre lokaliseringsspørsmål om til spørsmål og ikke krangling.

Med 15 minutters reisevei mellom Gjøvik og Hamar spiller det liten rolle om sykehuset eller skolen ligger i Hamar eller Gjøvik – eller på Nes! Eller skal Elverum og Lillehammer nå hyle opp om at vi ikke trenger noen forbindelse mellom Gjøvik og Hamar – i visshet om at det vil skape en tvilling-by som vil bli et makt-sentrum i innlandet? Eller kanskje en trilling-by, om vi tar med Brumunddal?

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00