Er det noen mening i at et fredelig og trivelig boområde skal «forsøples» av en evig dur rett over hodene våre?

På fine sommerdager, som vi har for tiden, rekker en så vidt å setter seg ut med avisen og frokosten før bråket begynner for så å varer det helt til kvelds.

Jeg vet at det er mange med meg som plages av den intense virksomheten på Stavsberg. Personlig har jeg over år vært igjennom hele følelsesspekteret fra sinne, fortvilelse, resignasjon, håpløshet og manglende energi. Jeg må jo undre meg over hva slags «hellig ku» denne plassen synes å være.

Det het seg at forutsetningen for å få bebygge Voll og Lund var at flyplassen skulle bebygges. Hvorfor hører vi ikke noe mer om det?

Gjenvinningsstasjonen på Stavsberg er besluttet nedlagt. Dette området, sammen med flyplassen, vil kunne avhjelpe mangelen på boliger betraktelig. Kommunen politikk er å vokse i innbyggertall. Det letes jo etter nærområder for bebyggelse.

Med rette reklameres det med alle de goder Hamar har å tilby sine innbyggere, men det holdes inne med den jevnlige flystøyen rett over bebyggelsen.

Og kan det av sikkerhetsgrunner være forsvarlig å operere en flyplass, med avgang og landing så nær en kompakt bebyggelse? Og dertil visstnok med uøvede piloter! Det finnes da vel restriksjoner på det området?

Det er valg i høst. Uten å røpe mitt eget standpunkt har jeg forhørt meg om enkelte partiers mening om flyplassens skjebne.

Fra mitt ståsted var det oppløftende svar, fra «vi har landet på nedleggelse» til «flyplassen skal vekk!»

Den som lever får se og i mellomtiden håpe.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00