Jernbanedebatten i media har i hovedsak dreid seg om Hamar. Fra Ringsaker har det stort sett vært Jessnes, og Brumunddal stasjon - som oppfattes som kommunens prestisjeprosjekt som et ledd i å åpne sentrum mot Mjøsa – som har fått oppmerksomhet.

Det har vært lite framme i media at dobbeltsporet sør for Brumunddal stasjon vil rasere store deler av boligområdet mens næringsbyggene i samme området synes å bli skånet.

Det var i sin tid en «tabbe» av Ringsaker kommune å tillate etableringen av store og støyende næringsbygg på en «smal tarm» mellom Mjøsa og boligområdene.

Det burde heller blitt etablert en helt annen type næringsbygg som mer kunne harmonere arkitektonisk med boligområdene uten å være dominerende og støyende.

Slik flere av disse næringsbyggene fremstår i dag, kan man best sammenligne med å se rett inn i en bakende. Providor som er utformet mer som bolighus er plassert tett inntil en stor industrihall, næringsbygg på Stelaområdet er plassert inntil boligområdene. Begge deler helt malplassert.

Tidens mantra synes både på Hamar og i Brumunddal å være at man må åpne opp mot Mjøsa. Men å plassere svære næringsbygg foran et boligområde med nærhet til Mjøsa er det vi har sett i praktisk handling her i Brumunddal.

Nå har man muligheten til å forskjønne dette området, hvis man vil være villig til å «ofre» noen næringsbygg ved å legge dobbeltsporet mer inn på næringsområdene, for således å skåne boligeiendommene.

Man burde lage en visualisering over hvordan et «nytt» næringsområde kunne bli seende ut. Ved å «ofre» noen næringsbygg, vil dette gi bedre plass til plassering av masse/materiell under byggetiden, samt at det må være mer praktisk å benytte Strandveien som transportåre.

JBVs og kommunens egne planleggere må ikke være forutinntatt slik at de ikke ser at det finnes andre løsninger.

Ved tidligere innspill blir man møtt med at «dette er teknisk vanskelig å gjennomføre». Ja vel, vanskelig, men det er ikke det samme som umulig. Man kan heller ikke bare velge det enkleste ved å pløye seg veg gjennom et boligområde.

Industrien engasjerer advokater for å tale sin sak. Dessverre har ikke vi boligeiere slike økonomiske krefter. Men det er vanligvis slik det går – det er pengene som rår.

Det vil ifølge nåværende planer i innkjøringen mot Brumunddal stasjon være ca 50 boligeiere som mer eller mindre blir berørt av jernbanetraseen. Av disse får ca 20 huset sitt revet, mens ikke en eneste kvadratmeter av næringsområdene blir berørt.

Ringsaker kommunes politikere og administrasjon må nå vise at de setter pris på sine boliginnbyggere også i denne saken, og ikke bare når det gjelder eiendomsskatt.

Vi håper også at planleggingsleder Sverre Setvik har samme «omsorgen» for oss, som han har for Atriumshaven i Hamar når han uttaler i HA 1. oktober at JBV har som mål å berge boligsameiet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00