Norge blir regnet som et samfunn der den sosiale ulikheten ikke er så stor. Men er det egentlig slikt? Selv om Norge er blant de vestlige landene med minst forskjeller mellom rike og fattige, har forskjellene her i landet økt kraftigere enn gjennomsnittet for rike land siden 1980-årene. Norge øker inntekten til dem som tjener mest, mye raskere enn inntekten til dem som tjener minst.

Det å stå utenfor arbeidslivet er ofte hovedforklaringen til sosial ulikhet. Årsaken til at flere personer står utenfor arbeidslivet kan være ufrivillig avbrekk fra yrkeslivet, at man ikke har får mulighet til å fortsette på grunn av reduserte arbeidsevner. Omgivelser kan også være en årsak, hvor man blir tvunget til å flytte og må få en ny start for å bygge opp alt på nytt.

Det er riktig at debatten om ulikhet står høyt på den norske politiske agenda. Politikere har forståelse for at stor ulikhet kan skape sosial uro og spenninger i et samfunn. Politikere mener at sosial ulikhet er et problem, og de jobber for å finne løsninger. Men skal vi være tilfreds med ventingen? Stanser forverring av sosial ulikhet mens vi venter på offentlige tiltak mot sosial ulikhet?

Det er riktig at en må skaffe seg nye kunnskaper, kompetanser og ferdigheter når en har havnet i en ny omgivelse og livssituasjon. En må lære å fiske som det sier i ordtaket, «Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet». Men kunnskaper, kompetanser og ferdigheter alene er ofte ikke nok. Vet personen hvor fiskevannet er siden han er ny i omgivelsen? Får personen tillatelse og mulighet til å fiske, når han eller hun står ved fiskevannet?

Det er riktig og viktig at den det gjelder må ta initiativ selv. Like viktig er det også at vi som greier oss, strekker ut en hjelpende hånd. Vise de fiskevannet. Gi dem tillatelse og mulighet til å fiske. Alle har en rolle, funksjon og kan bidra i samfunns- og arbeidslivet. Og vi har alle medansvar å redusere sosiale ulikhet!

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00