Angus Deaton, professor ved Princeton University, USA, fikk Nobels økonomipris for sin forskning på forbruk og fattigdom. Han har også forsket mye på virkningen av utviklingshjelp og bistand til fattige land. Deaton har kommet fram til at det ofte er de land som har fått mest bistand, som gjør det dårligst. De land som har hatt sterkest vekst, har fått mye mindre hjelp utenfra. Han konkluderer med at det meste av utviklingshjelpen har vært mislykket. Mange land, spesielt i Afrika, har falt utenfor velstandsveksten. I Afrika er antall fattige fordoblet siden 1980. Deatons grundige søkelys på u-hjelpen avslører ubehagelige fakta og understreker det kritiske røster har hevdet gjennom lang tid. Forholdet kan sammenlignes med barn som bor hjemme til de er 60 år uten å ha vært nødt til å skaffe seg egen jobb eller egen bolig. Har Norge i titalls år spandert milliarder av kroner i et ukjent antall prosjekter i forskjellige land og bare gjort situasjonen der verre?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00