Fire innsendere minner oss i HA 13. mai på at «det bor folk i Østbyen».

Det er et faktum at «Midt» er et av tre trasealternativer som er til likeverdig utredning. Jernbaneverkets (JBV) illustrasjoner forleder mange til å tro at jernbanen og stasjonen skal legges i en «åpen grøft» gjennom Østbyen. Også innsenderne har vært aktive ved å vise skrekkbildene.

Hamar Kommune har i brev av 18. mars bedt JBV vise andre løsninger, uten at dette er gjort så langt. Ingen ønsker en åpen grøft gjennom Østbyen og slik blir det nok ikke; jernbanen går heller ikke i åpen grøft gjennom Oslo.

Vi har derfor ønsket å bidra konstruktivt ved å vise ideer til hvordan man kan unngå åpen grøft ved å legge traseen i lukket kulvert og tunnel fra Østregate til Furuberget nord. Vi har foreslått en løsning som sparer mange flere hus i Østbyen enn hva JBV’s illustrasjon viser og vi har vist ideer til utvikling av stasjonsområdet.

Vi har prioritert å gi politikerne og administrasjonen i Hamar en mer detaljert presentasjon og fått bra respons på vårt initiativ. For de tre trasealternativer gjenstår konkretisering og sammenligning av konsekvenser etter at avbøtende tiltak er gjennomført.

På spørsmålet om kostnadsøkning for «Vest» kan vi opplyse innsenderne om at alternativet, siden det ble kostnadsberegnet, er endret til lukket trase, minimum fra Bryggeriet til Lille Jessnes. JBV har selv uttrykt at tunnel i vanskelige grunnforhold er betydelig dyrere enn dagløsning.

Vi har valgt å bidra til beste jernbaneløsning ved konstruktive innspill framfor å «ta» andre for deres meninger og hensikter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00