Avisen hevder «Alle de store politiske partiene ønsker økt boligbygging i Hamar. Vi ser allerede at nabokommunene Stange og Ringsaker vinner kampen om befolkningsveksten, fordi de har større arealer til boligbygging. Stange kan i tillegg friste med nærhet til de urbane kvalitetene i Hamar.»

Det siste kan være riktig, men at Stange har så store og disponible arealer til boligbygging nær inntil Hamars bygrense, tviler jeg på. I mange år har den såkalte «jernringen» satt begrensninger her. Jeg mistenker HA for å drive med litt «skremselspropaganda» i denne sammenheng.

LES OGSÅ: Her er HAs lederartikkel som omtales i dette leserinnlegget

Da Hamar og Vang ble slått sammen fra 1992, ble det fra mange hold hevdet at det for mange år fremover ville bli arealer nok til utbygging av både boliger og næringer, særlig i tidligere Vang kommune. Store deler av disse arealene ligger der fortsatt - ganske urørt.

Hamar kommune har ikke vært særlig flink til å drive langsiktig arealplanlegging for infrastruktur og ulike former for servicefunksjoner. Gode offentlige kommunikasjoner er her selvsagt meget viktig.

Når det gjelder sentrumsnære områder i Hamar, finnes det etter min mening et betydelig potensial uten å fremheve rivningsspøkelser.

Hamar kommune har i liten grad vist vilje og evne til å ta vare på eldre bebyggelse og verdifulle arealer. Mange i Hamar sier i dag at det var en stor tabbe å tillate nedbygging av Hamar Stadion - med enda et varehus og tomme forretninger i sentrum som resultat.

Selv om vi de siste årene har fått endel rundkjøringer og bedring av gate- og veinettet, er det begrenset hvor stor trafikkøkning som tåles. Se bare på trafikken ved arbeidstidens begynnelse og slutt!

Et viktig element i all arealplanlegging for innbyggerne er begrepet trivsel. Det er ikke berørt i HAs leder. Parker og grønne områder for øvrig og åpne plasser bør ikke glemmes når kommunen skal legge til rette for å kunne ta imot nye innbyggere.

Et eksempel her er Tjuvholmen, som etter min mening bør bli offentlig tilgjengelig friområde uten boligbygging eller ytterligere næringsvirksomhet. Til slutt i ovennevnte leder kaster avisen en brannfakkel til Hamar Aps ordførerkandidat, Aud M. Riseng, som peker på Ingeberg i Vang som utbyggingsområde.

Avisen tror også at det blir nødvendig å si ja til boligutbygging på flyplassen. Nei og atter nei. Dette er etter mitt syn kortsiktig politikk. Hva med beredskapen? Er brannkatastrofene i 2018 og tidligere storflommer allerede glemt? Ingen vet heller ikke hva ny teknologi innen lufttransport vil føre med seg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00