Per Svardal er kjemisk prosessingeniør. Han hevder dieselmotorer er klart bedre enn bensinmotorer i klimasammenheng. Mest fordi raffinering av jordolje til dieselolje krever mindre energi enn raffinering til bensin. Også fordi dieselmotorer har høyere virkningsgrad enn bensinmotorer.

Sindre Sørhus er grønn politiker. Han hevder at sammenligning av bensin- og dieselmotorer er uinteressant, når det eneste riktige er å satse på elbiler. Sørhus forutsetter da at strøm til kjøring og batteriproduksjon «kan gjøres utslippsfri». Når vil det skje?

Et vanvittig eksperiment med en diger atomreaktor i Tsjernobyl i Ukraina i 1986 førte til at varmeutviklingen inne i den kom helt ut av kontroll. Den ble sprengt, så mye av det sterkt radioaktive innholdet i den gikk høyt opp i atmosfæren, og kom ned igjen med nedbør så langt unna som i Tyskland og i Norge. Etter den katastrofen er det bygd svært få nye atomkraftverk i Europa. Nå må gamle atomreaktorer tas ut av drift, og særlig tyskerne sliter med å erstatte atomkraften med annen kraft.

LES OGSÅ: «Diesel-kongen» Vedum mener det er feil å straffe dem som ikke har råd til å kjøpe ny bil

Tyskland er et tett befolket og sterkt industrialisert land, så det er neppe plass til alle de solcellepanelene og vindmøllene som trengs, for å erstatte både atomkraften og kullkraften med fornybar og utslippsfri kraft. Tyskerne har dessverre prioritert utfasing av all atomkraften foran utfasing av kullkraft, så det kan være nødvendig å bygge nye kullkraftverk, for å kunne gjennomføre utfasingen av all atomkraft som planlagt og vedtatt.

Det er sjøkabel mellom Norge og Nederland – med større kapasitet enn det største kraftverket i Norge – og to store sjøkabler mellom Norge og Danmark. Både Nederland og Danmark har store kraftledninger videre til Tyskland. Men nå skal det legges stor sjøkabel også mellom Norge og Tyskland, så det blir sterke nettforbindelser mellom alle disse landene.

Dette innebærer at all vannkraften og vindkraften som kan produseres i og eksporteres fra Norge vil erstatte kullkraft i Tyskland og kanskje også i Danmark og i Nederland. For noen måneder siden var det nødvendig å importere litt kraft til Norge. Det var nok, marginalt sett, kullkraft fra ett eller flere av de nevnte landene.

Omlegging fra bensin- og dieselbiler til elbiler vil ta lang tid. Det var riktig å begynne «tidlig», selv om strømmen til elbilene i ennå mange år kunne ha erstattet kullkraft i Tyskland. Ett litt spesielt argument for elbiler er at med det vil folk flest forstå at det må bygges ut noe mer fornybar og utslippsfri kraft i Norge, for å dekke den økningen av kraftbehovet som må komme, når den «fossile» energien etter hvert skal fases ut.

LES OGSÅ: «I alle fall er ikkje tida inne for romantiserande artiklar om dieselmotoren», skriver Olav Skipnes

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00