Tilrettelagt transport, eller TT tjenesten er et tilbud til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. I stedet gir TT-ordningen dem et vist beløp hvert år som dekker fritidsreiser med drosje. Dette er ikke snakk om mye penger. En vanlig sum man kan forvente seg er på rundt 5.000 kroner. Og med dagens drosjepriser er ikke dette tilstrekkelig. Vi snakker her om fire reiser, tur-retur hvert år om du bor et stykke fra sentrum.

Andre transportmuligheter en har vil være flexbuss. Flexbusser koster mindre, men er vanskeligere å få tak i enn drosjer. Dette betyr også at man må ut på offentlig veg for å komme seg til bussen. Noe som er lettere sagt en gjort for en person som har en, la oss si synsnedsettelse.

Mens Oslo har en dør til dør tjeneste hvor man bestiller transporten når man trenger det, denne tjenesten sender ut universelt utformede minibusser som henter deg ved døra. Dette tilbudet finnes forøvrig ikke i Hedmark.

Har du fått innvilget et TT-tilbud i Hedmark betyr det at du ikke kan bruke tilbudet utenfor Hedmark. Noe som er veldig problematisk om man befinner seg i en by man ikke er kjent. Her hadde en dør til dør tjeneste vært veldig behjelpelig. For det skal ikke være slik at noen blir utestengt fra det sosiale samfunnet på grunn av en nedsatt funksjonsevne.

Derfor vil AUF i Hedmark jobbe for inkludering og at tilbudet i Oslo, skal bli et nasjonalt og forbedret tilbud som alle kan dra nytte av. Vi vil ha et bedre TT-tilbud nå.

Likestilling – og inkluderingsleder for AUF i Hedmark

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00