SLF representerer hverdagssyklisten og ser på sin oppgave å spre sykkelglede. Samtidig har foreningen jobbet i 70 år med å påvirke for å legge bedre til rette for sykling på små og store steder.

Med 6600 hamarsinger på sykkel en vanlig hverdag og 7 av 10 innbyggere som sykler i løpet av året er Hamar blant de byene med den høyeste andelen syklende i Norge. Noen sykler som trening, andre for å komme seg på jobb eller til butikken. Disse møter mange utfordringer langs vegen, og må manøvrere mellom ulike systemer blant biler og fotgjengere. Men syklister passer ikke inn verken på fortau eller i kjørevegen. Det hjelper med sykkelfelt i Vangsvegen, 30-sone i sentrum og fin turveg til Jessnes, men det mangler likevel et sammenhengende og trygt nettverk for syklende gjennom Hamar.

Nå satses det på sykling i store og små byer verden over. I Bogota kan du krysse byen på en 24 km lang høystandard sykkelveg. På Manhattan kan du låne bysykkel og sykle mellom skyskraperne på egne sykkelveger adskilt fra biltrafikken. Hamburg skal gjøre hele byen tilgjengelig uten bruk av bil gjennom et omfattende transportnettverk i grønnstruktur. I Gøteborg kan du oppleve grønn bølge for sykkelen i lyskryssene på vei gjennom sentrum, og i Brumunddal bygges nå den første sykkelvegen, med fortau for gående ved siden av.

Hamar har alle forutsetninger for å bli en bedre sykkelby. Klimaet er tørt, terrenget er overkommelig og byen er passe stor. Hele Hamar kan nås på sykkel, ofte mer effektivt enn med bil. I alle relevante planer for Hamar er sykkel omtalt som et viktig virkemiddel for å nå mål om redusert trafikkvekst, tryggere skolevei og mer levende by. Likevel savner vi som sykler til daglig å se resultatet av alle disse ambisjonene. Mange av medlemmene spør oss: «Hvordan kan Hamar kalle seg for sykkelby?»

Denne høsten er det likevel nytt håp. Hamar har ansatt en byutvikler som har proklamert sykkel som et av satsningsområdene, og i forslaget til ny kommuneplan er sykkel igjen et av verktøyene som skal bidra til «det grønne skiftet». En undersøkelse vi gjorde før siste kommunevalg viste også at de fleste partiene ønsker å satse på sykkel i Hamar.

Når landsmøtedelegatene samles på Hamar lørdag inviterer lokallaget til sykkeltur gjennom byen. Da skal vi også ha med oss den nye byutvikleren Guro Vestvik og fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen. Sammen skal vi se på utfordringene og bruke hverandres erfaringer til å foreslå viktige og enkle tiltak for å gjøre Hamar bedre for alle som sykler.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00