Dette naturligvis fordi vi ønsker den beste og mest økonomisk forsvarlige løsningen for våre innbyggere i kommunen. Vi ser det som vår plikt å forvalte pengene i kommunen på en slik måte at vi får mest mulig ut av de investeringene som skal gjøres i forskjellige prosjekter.

I bassengsaken ble det fattet vedtak i 2014 i kommunestyret at man ønsket en modell hvor en utbygger bygget bassenget, og kommunen skulle leie anlegget (OPS). Det var også med en setning hvor det sto at om foreslått løsning ikke var god nok skulle det utredes et kommunalt alternativ der Ringsaker kommune sto for bygging selv.

For så vidt et greit utgangspunkt syns vi, helt til saken kom på bordet. Det viser seg nemlig at det kun meldte seg en utbygger som var interessert etter at kommunene satte som krav at utbygger skulle ha tilgang på en regulert tomt som egnet seg til dette formålet.

Allerede her er det en utfordring for kommunen som gjør at vi ikke sitter med de beste kortene på hånden. Så lenge det er bare en tilbyder kan han i praksis kreve den prisen han vil siden vi ikke sitter på noe sammenligningsgrunnlag.

Det ble derfor gjort en sammenligning fra administrasjonen opp mot svømmebassenget som er under bygging i Moelv. Den viser at vi ved å bygge et basseng i kommunal regi vil spare i overkant av 75.000.000 kroner på en 30-årsperiode kontra det å leie basseng i 30 år. I tillegg vil vi sitte med et anlegg med en restverdi, mens med leiealternativet eier vi ikke nåla i veggen etter 30 år. Det har aldri vært mer lønnsomt å leie enn og eie, noe det kommer det heller aldri til å bli.

Vi ønsket derfor å utsette saken slik at vi får gjort en grundig utredning på det kommunale alternativet. Ringsaker Senterparti var eneste parti som stemte for utsettelse, og var eneste parti som stemte mot å leieavtale.

Vi mener 75.000.000 kroner er penger som helt klart kan brukes på andre områder som for eksempel pleie/omsorg og oppvekst i stedet for å kastes ut av vinduet. Jeg synes det er beklagelig og oppsiktsvekkende at verken Ap, Høyre, Venstre, SV eller KrF deler dette synet. Det gir meg en rar følelse å skulle spare inn noen hundretusener på andre saker når man ikke ønsker en utredning som har potensialet til å gi oss så store innsparinger på sikt.

Saken avgjøres i kommunestyret 21. desember og slik det ligger an nå er det andre enn kommunens innbyggere som vil sitte igjen med julegaven fra kommunen i år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00