Hvorfor er det blitt sånn? For å finne ut det må vi gå tilbake til da vår generasjon var barn, 1950-1970. Da var forurensingsproblematikken ukjent. Det vi handlet ble pakket i gråpapir eller man fikk en pappeske som man pakket varene sine i.

Det er vår generasjon som er skyld i klodens forurensing. La oss i det minste støtte opp og oppmuntre barna våre når de ønsker å sette søkelyset på klodens tilstand. Det fortjener de.

En av de største forurensningskildene er plast i alle varianter. Før var det flasker av glass som kunne gjenvinnes. Så fant man ut at det ble for dyrt og glass ble erstattet med billigere plast. For å gi et skalkeskjul av at man var miljøvennlig ble det satt en pant på tomme plastflasker. Har det hjulpet? Nei, svært få gidder å samle flasker og levere for å få tilbake panten. Hva skjer da med panten vi betaler inn til butikkene når tomflaskene ikke returneres? Bæreposer likedan? Vi må få høyere pant på bæreposer og tomflasker. Det skal være attraktivt å levere tilbake plasten og få panten returnert. Ingen skal tjene på å forurense miljøet. Bruk overskuddet fra panten til å subsidiere papirposer og handlenett.

En gatekjøkkenkjede skrøt av at sugerør i plast skulle fjernes og erstattes med papirsugerør. Flott, men hva med all den andre plasten som spys ut fra gatekjøkkenindustrien, plastbeger, plasttallerkener, plastbestikk, plastemballasje på dressinger? Plasten havner i naturen og ender i havet og forurenser fisk og planter.

En annen stor forurenser er plastemballasje, såkalte blisterpakninger. Er det nødvendig å emballere batterier i 2 til 3 lag med plast? Hvorfor kan ikke alle produsenter bruke kartong slik som noen gjør?

Hvem står bak denne økte bruken av plast? Jo, det er industrien. Hvorfor? Det gir økt profitt og nå er vi ved sakens kjerne, penger. Griskheten styrer den økte forurensningen. Vi blir begravd i søppel mens de rike stadig blir rikere på bekostning av en forurenset klode.

Det er ikke folket som krever at det de kjøper emballeres i plastemballasje så hard og kraftig at det kreves saks og kniv for å komme til innholdet. Nei det er produsentene som gjør det for da blir det mye enklere å eksponere produktet i butikken. Det gir økt salg og økt profitt. Igjen penger i kassa.

Elbiler er et annet eksempel. Alle sier elbiler er miljøvennlige. Hvorfor? Kreves det ikke energi i form av elektrisk kraft til å produsere bilene? Hva med batteriene, hva skjer med dem? Produseres disse bilene ved hjelp av forurenset elkraft eller generende vindmøller ingen vil ha? Hvor skal vi ta kraften fra når alle kjører elbiler? Det protesteres mot vindkraft. Det snakkes ikke om de som står bak og håver inn milliarder på vindkraftverk.

På 80-tallet skulle det ikke være skorstein i husene, man skulle basere seg på elektrisk fyring. Hvem tjente på det? Kraftleverandørene. Det snakkes om biobrensel hvor råvarene må dyrkes. Hvor skal det dyrkes? Skal det skje på bekostning av dyrking av mat? Vi er nede på selvforsyningsgrad på under 50 %, vi legger nye motorveier på dyrket mark for å tilfredsstille en stadig økende varetransport, til tross for at motorveien ofte går parallelt med jernbanen.

Vi som forbrukere må avstå fra å kjøpe ting emballert i plast, eller legge igjen plasten i butikken. Vi må redusere bruk av tjenester som bidrar til forurensing.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00