Av kommunens 1,4 milliarder i drift, er det skole (300 millioner), barnehage (200 millioner) og pleie og omsorg (550 millioner) som er de største sektorene. På tross av BBL og Høyres propaganda om det motsatte, har Hamar god kontroll på økonomien. Det som skjedde i 2014 var at budsjettene sprakk innen tre av tjenesteområdene: Nav (sosialstønader), pleie og omsorg, samt levekår og helse.

Dette er tre områder med store utfordringer, men hvor det også jobbes hardt med å nå budsjettmålene i inneværende år. Underskuddet ble på flere titall millioner, men det kunne dekkes da kommunen fortsatt har penger på bok. Når utgiftene er større enn inntektene, må man spise av oppstarte penger. Vi vet alle at dette ikke bør skje. Oppsparte penger bør man bruke til investeringer, ikke vanlig drift.

Agenda Kaupangs rapport viser at både barnehage og skole er dyrere i drift i Hamar enn sammenlignbare kommuner, i hovedsak fordi de ansattes kompetansenivå er godt over snittet. Noe som gjør at kvaliteten på tjenestene er veldig gode.

Høyre og Knut Fangberget garanterer for skjerming både av skole og barnehage i leserinnlegg i HA 20.05. Ja, ikke bare skjerming, men også en økning. Hvis Fangberget ikke har tenkt å trykke opp penger eller er mer optimist enn oss andre på å få dekket tapte skatteinntekter fra sin blåblå regjering, så har vel han alt bestemt seg for at det er eldreomsorgen som må ta hele støyten alene. For det er bare i disse tre sektorene det vil monne å ta ned driftsbudsjettet. Og Agenda Kaupangs rapport har vist oss at pleie og omsorg drives så optimalt som mulig og er den sektoren som bruker under snittet for sammenlignbare kommuner, så i denne sektoren er det skraping helt inn på beinet som er mulig innsparing.

Misforstå meg ikke: Skole og barnehage er veldig, veldig, veldig viktig. Det er framtida vår. Vi vil kjempe gjerne med nebb og klør for å skjerme de gode tjenestene våre. Men når budsjettet må ned, så kan ikke all byrden ligge på bestemor som trenger pleie, omsorg og verdighet på sykehjemmet. Kanskje er det da riktig å ta bort et kompetansetiltak på en skole framfor å legge ned en avdeling på et sykehjem?

I kommunestyret er vi 39 ganske vanlige mennesker som har stilt oss til rådighet for ulike partier og fått tillit av Hamars befolkning til å ta slike beslutninger. I økonomisk vanskelige tider, er det ikke fullt så moro som når økonomien er i pluss. Men vi gjør så godt vi kan for ikke å slippe helheten ut av syne.

Vi i Arbeiderpartiet sitter med vårt sosialdemokratiske verdisyn som ballast når valgene tas når rådmannen legger fram sine forslag til kutt i juni. Den gjør at det er velferdstjenestene som må få førsteprioritet. Kan vi unngå å kutte hos skole og barnehage, så lover jeg å juble sammen med Knut Fangberget. Men her og nå er det overivrig og skummelt å love å skjerme noen av sektorene. Og det handler nok mer om valgkamp enn ansvarlig styring. Og det kan kanskje et opposisjonsparti som Høyre tillate seg. Det kan ikke vi som sitter med henda på rattet. Vi må tenke helhet.

Morten Aspeli
ordfører (Ap)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00