• Original bildetekst: I SAMTALE: Helga Flatland og Knut Faldbakken. *** Local Caption *** I SAMTALE: Helga Flatland og Knut Faldbakken.

De fleste er vel etterhvert gått grundig lei av togdebatt, men Bane Nor-sjefens utspill sist mandag hvor han setter hele InterCity-utbyggingen på vent, fortjener en kommentar.

I sin forklaring på hvorfor det etter selskapets mening blir nødvendig å skyve gjennomføringen flere år inn i fremtiden, nevner han blant flere momenter, tvil på om «selskapet har den kompetanse som skal til for å gjennomføre alle prosjektene».

Javel, ja. Velkommen etter. Den tvilen har eksistert hos noen av oss en god stund allerede.

Vi behøver ikke gå lenger enn til utredninger og planlegging av trasévalg her i byen, en prosess som allerede sist sommer ble underkjent av Jernbanens egne folk som annonserte behov for nye utredninger, med den etter hvert sedvanlige uklarhet omkring hvilke alternativer som trengte å bli utredet på nytt.

HER kan du lese hva Hamar assisterende rådmann sier til HA om utsettelse.

Og mens vi venter på resultatet av dén beslutningsprosessen, kan vi jo kikke oss omkring og lure på hvilke andre prosesser som har vært preget av Bane Nors «inkompetente» tenkning, og som har ført til det mektige selskapets urokkelige tro på Vest-alternativet som det eneste saliggjørende for Hamar by.

Mens et enstemmig kommunestyre (minus MDG) og et stadig voksende flertall av byens innbyggere har innsett at Øst er den logiske, den mest fremtidsrettede løsningen, den mest besparende, den gunstigste for byens vekst – som jo må foregå østover, og ikke minst viktig: den minst ødeleggende for bygeografien, Hamars identitet og attraktivitet.

Mens Bane Nor og deres påheng av frafalne veteraner fra Hamar Ap, samt stangesokningen Trygve Slagsvold Vedum og (utrolig nok!) fylkesmannsembetet, pukker på Vest med en retorikk som etter hvert har krympet ned til to argumenter: den fullstendig utdaterte forestillingen om at en jernbanestasjon sentralt plassert er avgjørende for byens liv og innbyggernes trivsel. Og at Vest-alternativet er det gunstigste med hensyn til byens videre utvikling.

Her er det jernbaneselskapets «eksperter» på byutvikling virkelig tar seg til rette og forestiller seg en utfylling av Hamarbukta (en helt grotesk idé!), og attpå til mener at en høyhusbebyggelse ute på fyllingen vil gjøre seg bra og løse byens plassproblemer.

I hvert fall oppnår de at Bane Nor-sjefens refleksjon omkring «kompetanse» i selskapet virkelig blir konkretisert!

Jeg skal ikke trette leserne med listen av virkelig kompetente folk og institusjoner som har levert vel begrunnede innsigelser mot disse monstrøse planene.

Men jeg vil tipse dem av Hamars innbyggere som ennå av ulike grunner måtte lene seg til Vest-løsningen med den velkjente hedmarkske sofa-filosofien: «De’ kæin da f’itte vara så fali’ hell …»:

De bør ta seg en tur ut på Midtstranda i disse dager og kikke på veiarbeidene som går for seg der (og som enkelte allerede besværer seg over, både i og utenfor HAs redaksjon – og dét når det gjelder et veianlegg som vi har etterspurt i årevis!).

Dette er bare en blek forsmak på panoramaet vi kan vente oss i Hamar sentrum, fra Espern til Koigen, de tre-fire årene det vil ta å legge nye jernbanespor igjennom byen.

Hilsen den samlede kompetansen i Bane Nor.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00