Derfor er vi skuffet over at Bane Nor ikke synes å vektlegge dette, som svært mange av Hamars innbyggere og folkevalgte synes er så viktig.

Vi vil derfor kjempe videre for dette sammen med flertallet i kommunestyret.

Bane Nor er opptatt av sentral stasjonsplassering og gjentar viktigheten av det til stadighet, som argument for Vest og tilsvarende mot Øst. Det er riktig at dette er et sentralt punkt fra politikerne, men da spør vi Bane NOR:

Hva er «sentralt» og hva er «usentralt»? Er det låst til et bestemt antall meter eller minutter gangtid? I så fall, hvor mange meter eller minutter gangtid er det snakk om?

Vi minnes fra forrige utredningsrunde, at Jernbaneverket argumenterte ulikt for Moss og Hamar.

I Moss var gangavstanden 900 meter, mens det i Hamar bare var 600 meter. Det viste jo med all tydelighet at argumentasjonen varierte fra sted til sted, at den var lite troverdig, og at den syntes å være tilpasset hva man ellers mente.

Bane Nor har mange illustrasjoner i sine dokumenter, men vi savner en som viser begge stasjonsløsninger i samme bilde. Vi lurer nemlig på:

Hvor langt er det egentlig fra øst-enden av plattformene i vest-løsningen til vest-enden av plattformene i øst-løsningen? Det er brukt mange tall på avstanden mellom vest og øst, men for trafikantene er det denne plattformavstanden som blir den reelle avstanden mellom alternativene.

Vi ber derfor Bane NOR legge frem illustrasjoner og tall på dette.

De fleste togreisende vil i fremtiden ikke oppsøke en stasjonsbygning, men ha billett på mobilen og gå rett på plattformen.

Da blir det viktigere med nærliggende parkeringsplasser for de som trenger det og en grei mulighet for av- og påstigning for de som trenger det.

Busser og annen kollektiv tilbringertjeneste kan kjøre like greit til begge alternativer.

Trafikksituasjonen ved dagens stasjon kjenner vi som til tider svært kaotisk med dagens togtetthet, og nå planlegges det for langt flere tog i fremtiden.

Avslutningsvis minner vi om statsminister Erna Solbergs uttalelser om at det kun er en «prisbombe» som vil kunne gjøre øst uaktuell.

Det var et tydelig signal til Bane Nor, også om at øst ikke er så usentral som de vil ha det til. Derfor burde heller ikke Bane Nor fraråde eller mer enn antyde at de vil komme med en innsigelse.

Det oppfattes som en unødvendig maktdemonstrasjon og forsøk på trenering av hele prosessen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00