Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg ledet av stortingsrepresentant Masud Gharahkani, har levert sin innstilling med forslag om partiets framtidige asyl- og flyktningpolitikk.

Denne politiske saken var viktigst for velgerne ved siste stortingsvalg, og var det også suverent i Sverige nylig. Dette politiske felt vil stå helt sentralt i de vestlige demokratier i årtier framover.

Migrasjonsutvalget er kommet med en enstemmig innstilling. Ut fra det jeg har lest i media er det gledelig å konstatere at utvalgsleder Masud har vunnet fram med sitt syn om en mer streng og rettferdig politikk på dette felt.

Han er i hovedsak enig med de danske sosialdemokraters nyorientering på dette område, og vi er mange i Ap som støtter Masud i det.

Det er bare å gratulere ham med det han har oppnådd i utvalget. Jeg ser at Aps storbylag er noe skeptisk, og det blir selvsagt en het sak på Aps neste landsmøte.

Det er viktig å få stoppet den uansvarlige og mafiastyrte asylstrøm til Europa. Nasjonene må motta kvoter de selv bestemmer.

Vi som var unge etter 2. verdenskrig opplevde et sterkt skadeskutt Europa med 40 millioner flyktninger. Etter få år var mesteparten av dem tilbake i sine respektive hjemland, i arbeid med gjenreising til en ny framtid.

Europa tok vare på sine etter en lang krig. Det samme må vi nå forlange av andre kontinenter. Vi kan hjelpe dem i deres nærområder. Deres ungdom må lære å bygge sitt eget samfunn og land.

Det må bli slutt på all mafiaeksport av unge mennesker over Middelhavet, der det nå på få år har druknet godt over tretti tusen unge mennesker.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00