Jeg vil ikke diskutere statskirkeordningen, men de sterke anklagene på slutten av artikkelen retter seg mot Kirken i bred forstand. Det er ingen tvil om at Kirken opp gjennom historien har gjort mye klandreverdig, selv om det kan bli urettferdig å bedømme fortidens feiltrinn med nåtidens briller. Men når man bare fokuserer på det som er kritikkverdig, blir bildet skjevt og historieløst.

Svært mye av det vi verdsetter i vårt samfunn i dag, springer ut fra kirkelige eller kristent inspirerte initiativ. Et eksempel er helsevesenet. Svært mange av de store, velrenommerte sykehusene i Europa ble startet på kirkelig initiativ eller med kirkelig medvirkning. Noen av dem ble opprettet for å gi helsehjelp til fattige. Selv navnene antyder den kirkelige tilknytningen. Saint Bartholomew i London er et eksempel på ett som siktet mot de fattige. Sykehuset er blant annet kjent for William Harvey, som oppdaget blodsirkulasjonssystemet. Et av Europas mest moderne sykehus er Charité i Berlin. Navnet uttrykker formålet, barmhjertighet. I Paris heter et av de eldste sykehusene Hopital Hotel-Dieu. Wikipedia sier: «Det ble grunnlagt i 651 av biskopen av Paris … og ble bygd som et uttrykk for kristen barmhjertighet og gjestmildhet. Dette var det eneste hospital i Paris frem til renessansen.» Tanken bak var Jesu ord om barmhjertighet, liknelsen om den barmhjertige samaritan og liknende bibelstoff.

Et annet eksempel er utdanningssystemet. Mange av de eldste og mest velrenommerte universitetene i Europa ble startet på kirkens initiativ eller med medvirkning. Det gjelder for eksempel Karlsuniversitetet i Praha, som er et av de eldste i Europa, og der kirken var delaktig i opprettelsen. Universitetet i Oxford ble også opprettet med kirkelig medvirkning. Det samme gjelder Sorbonne i Paris.

Mange av de store nødhjelpsorganisasjonene har et klart kristent utspring. Røde Kors ble grunnlagt av Henry Dunant, som var en aktiv kristen. Han fikk Nobels fredspris. Den katolske kirke har sin egen hjelpeorganisasjon, Caritas. I Norge har vi Kirkens Nødhjelp og mange andre mindre organisasjoner med kristent utspring. Misjonsorganisasjonene har alltid drevet skoler og sykehus. Hvor mange afrikanere har ikke fått sin grunnleggende skolegang på misjonsskoler? Og som eksempel på sykehus er det nok å nevne Håpets Havn i Hong Kong, i dag et stort sykehuskompleks grunnlagt av misjonær Annie Skau Berntsen.

Avskaffelsen av slaveriet i det britiske samveldet skyldtes i stor grad innsatsen til William Wilberforce, som ut fra kristen overbevisning og kristent menneskesyn ledet antislaveribevegelsen i England. Mange andre områder kunne vært nevnt.

I sin nyttårstale nevnte Kongen vår kristenarv og oppfordret til å verdsette den og lete i vårt eget skattkammer. Vårt skattkammer, det er likevel ikke først og fremst kirken og kirkehistorien, men Bibelens budskap om Jesus Kristus som uttrykk for Guds kjærlighet til alle.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00