For trafikantene er ikke det et vesentlig problem, kanskje tvert imot. Jernbanens kundegrunnlag her er spredt over et stort område som blant annet omfatter Ottestad, Ridabu og deler av Hamar by der man uansett vil trenge transport til stasjonen. Faren for utvikling av et konkurrerende sentrum ved stasjonen er betydelig overdrevet.

LES OGSÅ: Jernbanefri strandsone er vårt krav

Arealene langs nytt spor/stasjon gir erstatningstomter og utvidelsespotensial for de av dagens bedrifter som må flyttes. Annen arbeidsplassintensiv virksomhet med stort transportbehov kan også vurderes i dette området. Storsykehus?

Den sydsvenske byen Landskrona har vært vurdert som et uheldig eksempel på en by med usentral jernbanestasjon – et «dødt» sentrum. Stasjonen ble i 2001 flyttet fra sentrum opp til «stambanen», den da nyanlagte del av Vestkystbanen som tangerte Landskronas østre utkant. Jeg har fulgt utviklingen i Landskrona fra 1968. Om skepsisen til stasjon ved Vikingskipet er farget av «dårlige» erfaringer derfra, er dette basert på misforståelser.

Landskrona har i alle år måttet konkurrere med attraktive byer i nærheten. Helsingborg, Malmø og universitetsbyen Lund har fristet med uteliv og kultur som den gamle industribyen Landskrona ikke kunne tilby. Etter nedlegging av verftet i 1983 forsvant nesten 50 prosent av arbeidsplassene. Andelen eldre og arbeidsløse økte, noe som ikke fremmet «utelivet».

At Landskrona kan oppfattes som en noe «død» by har derfor ingen sammenheng med ny stasjon i 2001. Byen er en betydelig pendlerby – 8.000 pendler ut og 6.000 inn daglig, mange via et meget godt togtilbud. Stasjonen ligger 2,5 km fra sentrum (Vikingskipet 1,4 km). Fra sentrum går flere bybusslinjer og elektrisk trolleybuss, ved rushtid hvert 6. minutt. Bussen er gratis for togpassasjerer: Man kjøper direktebillett til for eksempel Kastrup eller København ved påstigning i sentrum, uten tillegg for bussen.

Ved retur til stasjonen vises togbilletten og man kommer gratis med «hjem» til sentrum – eller henter sin bil og kjører til bolig utenfor sentrum. Tilsvarende ordninger bør/må Hamar innføre: En mindre sentral stasjonsplassering blir funksjonell samtidig med at det viktigste attraksjonskriteriet for Hamar innfris – en jernbanefri strandsone.

Satsingen på strandsone og boligutvikling i havnekvarterene i Landskrona tar seg nå også betydelig opp. Dessverre er fortsatt det gamle jernbanesporet, delvis nyttet som industrispor til gjenværende virksomheter, en barriere mot et område med stort potensiale for bolig- og byutvikling. Men det lanseres kreative planer der, så framtida blir spennende.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00